12. 2. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Ve své práci konzultantů se setkáváme s celou řadou personálních problémů a o ty nejzajímavější se s vámi dělíme na tomto webu. Dnes o problémech na Firemním sociologovi.

Od začátku naší práce odborných poradců pro firmy a management se setkáváme s více, nebo méně zajímavými problémy souvisejícími s vedením, personálním řízením a personální politikou. Některé z těchto problémů jsou z našeho pohledu malé; kupříkladu, když jste odborníkem čerstvě povýšeným do manažerské pozice a zjišťujete, že práce s lidmi a jejich vedení není ani zdaleka tak přímočará záležitost, jak jste se ještě včera domníval. Jiné jsou složitější, kupříkladu když čelíte situaci, že směně vašich zaměstnanců nemůžete splnit věc, kterou jste jim slíbili, a to ačkoli všichni naplnili podmínky, které byly stanoveny a nyní oprávněně očekávají vaši odměnu. A pak jsou problémy skutečně náročné, složené z mnoha dílčích, často pro všechny své účastníky velmi bolestivé.

Mnoho manažerů, vedoucích pracovníků i podnikatelů se domnívá, že to, co se svým personálem řeší právě oni je nějakým způsobem unikátní, neopakovatelné.  Pravda je, že každá firma nebo instituce má jiné prostředí, zvyklosti a jiné lidi, ale pravda je také to, že situace se opakují a když věc, kterou management se svými lidmi řeší očistíme od místních specifik a detailů, velmi často zjistíme, že je vlastně docela standardní. Jinými slovy a jinak řečeno, problémy se opakují.

O některé z problémů, které jsme řešili se dělíme na tomto webu v rubrice Problémy. Všechny jsou napsány tak, aby z nich byla jasná podstata, ale současně byly zakryty všechny reálie, tedy v jaké organizaci jsme k nim přišli a jakých konkrétně lidí se týkaly. Jsou zde pro vás jako zdroj inspirace a když ne to, tak alespoň ujištění, že v tom nejste sami.

Pokud sami čelíte situaci podobné kterémukoli z našich problémů a rádi byste ji s námi probrali, napište nám, rádi vám pomůžeme ať už tím, že se podělíme o známé a vyzkoušené (nebo naopak prokazatelně nefunkční) řešení, nebo tím, že navrhneme nejlepší cestu právě a přesně pro vás. Totéž samozřejmě platí i v případě, že ten váš je úplně jiný a zcela originální.

Mezi poslední problémy na Firemním sociologovi patří

Deziluze dvou týmů

Dva produkty, dva týmy, změněné priority a jedna velká frustrace. Co s tím?

Demotivace z růstu

Firma narazila na limity svého růstu, ale zaměstnanci nerozumí ničemu jinému. Jak postupovat?

Lidé nevěří strategii

Firma A je českou pobočkou nadnárodního koncernu. V současnosti prochází pozvolnou, velmi náročnou a dlouhodobou transformací, která je vedena novou strategií vedení společnosti. Problémem je, že zaměstnanci této nové strategii nevěří.

Problém dvojích pravidel

Firma A se před několika roky sloučila s firmou B. Sloučení nebylo v dobrém ani ve zlém, ale spíše sňatkem z rozumu, který byl výhodný pro všechny zúčastněné. Dodnes nebylo dokončeno.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520