19. 2. 2024   Mgr. Petr Hlušička

Podle nových studií je jedním z hlavních důvodů, proč zaměstnanci opouštějí práci, nedostatek příležitostí k růstu. Proč to tak je a jak to případně změnit?

Podle průzkumu mezi zaměstnanci, který proběhl v roce 2023 v USA, tak je pro 91 % respondentů důležité, aby měli práci, kde mají pravidelně příležitosti k učení a osobnímu růstu. Ale pouze 47 % říká, že jim jejich zaměstnavatel nabízí vzdělávací možnosti.

Zároveň odborná studie z roku 2018 tvrdí, že nedostatek kariérních příležitostí je hlavním důvodem, proč zaměstnanci opouštějí organizaci. Přitom investici do rozvoje zaměstnanců firmy vnímají jako zásadní prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nákladů spojených s fluktuací a vhodný nástroj k motivaci a budování pracovní spokojenosti zaměstnanců všech úrovní.

Klíčové prvky, které zásadně podporují růst firmy a naplňují očekávání zaměstnanců, jsou podle studií zhruba tyto:

  • Úkoly a mentoring

Organizace by měly přinejmenším podporovat to, aby zaměstnanci získávali zkušenosti, odbornost a byli vystaveni adekvátní zátěži při plnění úkolů. Chcete-li efektivně rozvíjet dovednosti zaměstnanců, musíte jim poskytnout úkoly, které je vytáhnou z jejich komfortní zóny. Navrhujte projekty, které zapojí více oddělení, aby zaměstnanci mohli zkombinovat své dovednosti a pochopili firmu, jako celek.

  • Možnost kariérního růstu

Firma by měla mít jasný a přehledný systém možností pro zaměstnance, kteří projevují zájem o další profesní rozvoj a postup. Může se jednat o technologické nástroje, které zaměstnancům umožní naplánovat si profesní kariéru. Zároveň mohou poskytovat určitou organizační transparentnost a důvěru v systém.

  • Zpětná vazba

Důležitou součástí je také, aby vedoucí uměli a dovedli předávat kvalitní zpětnou vazbu. Nejedná se pouze o zhodnocení, ale také o podporu jejich dalšího rozvoje a jejich motivaci. Jedná se o periodická a systematická setkání s vedoucím, kdy předávám i získávám informace o zásadních věcech, např. vzájemných potřebách. Zároveň tím dávám jasný signál, že mi na dotyčném člověku a jeho práci záleží.

  • Vzdělávací programy

S kvalitními rozvojovými programy, jak interními nebo externími jsme schopni podpořit zaměstnance ke zvyšováním odbornosti, kvalifikace, zastupitelnosti nebo kariérnímu růstu v rámci společnosti. Vytváříme si tak více pružnou a flexibilní pracovní sílu, zjišťujeme kvalitu a potenciál konkrétních zaměstnanců a dáváme impuls k dalšímu růstu celého systému.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520