7. 1. 2019   Mgr. Petr Hlušička

V poslední době se u nás ve firmě začali kupit situace, kdy se dva týmy, které spolu mají spolupracovat a jejichž práce na sebe navazuje, začali škorpit. Začalo to drobnostmi, které jsme nechtěli ani řešit, protože se jednalo o malichernosti, ale postupně se situace zhoršovala. Lidé si začali dělat naschvály a přestala s nimi být rozumná řeč.

Jsme normální výrobní firma s cca 850 lidmi a situace se spustila mezi dvě týmy o cca 20 lidech, jejichž provozy na sebe navzájem navazují. Očekávali jsme, že si to chlapi mezi sebou vyříkají a že takovými věcmi se vůbec nemusíme zabývat. Začalo to drobnými neshodami, které se postupně rozběhli do toho, že si začali navzájem přehazovat zmetkovitost a dospělo to k tomu, že si začali dělat naschvály. Přestali spolu komunikovat a zatáhli do toho další lidi z firmy. Nedaří se s nimi rozumně mluvit a jasným argumentům nenaslouchají.

Možná řešení:

Kontrola nad situací v kolektivu - Důležité je si uvědomit, že je důležité zastavit neadekvátní a nevhodné chování v okamžiku kdy se vyskytne. Konflikty se ve většině případů spouští formou laviny, spouští ji relativní maličkost. V rozběhlém konfliktu vystupují na povrch emoce a velmi často se vyskytuje myšlení „my vs oni“.

Je zásadní danou situaci zastavit a uklidnit co nejdříve. To by mělo probíhat pokud možno se všemi zúčastněnými a nedovolit zásadní diskusi na téma, kdo co a komu provedl. Můžete tak orientovat dané setkání směrem, co se nebude odehrávat, jakým způsobem budeme vzájemně komunikovat a jak budeme danou situaci řešit. Můžete tak zachovat tvář všech zúčastněných a neorientovat jejich pozornost k vzájemným křivdám a přešlapům.

Postup

Při řešení konfliktních situací je důležité dodržovat základní pravidla, která zvyšují pravděpodobnost pozitivního výsledku.

  • Vyjasněte si, že vaším společným cílem je nalézt řešení.
  • Mluvte o konkrétních událostech a chování, které považujete za neakceptovatelné a nepřijatelné.
  • Nehledejte příčiny nebo viníky, ale oznamte, že v případě opakování, vyvodíte jasné důsledky.
  • Stanovte priority a body v kterých je potřeba najít řešení.
  • Jasně nastavte požadavky na jednotlivé zúčastněné a postup, který od nich očekáváte.

Konflikt je jedna z věcí, které se většina lidí snaží vyhnout nebo čeká, jak vše dopadne. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit a jednat. Na zúčastněné často působí poměrně silné emoce a situace se může velmi snadno vyhrotit. Vaší úlohou je udržet racionální uvažování u sebe i svých podřízených. A zároveň dát zúčastněným i jejich okolí najevo, že toto chování není akceptovatelné.

Tip: Zajímá vás toto téma? Přečtěte si článek na partnerském serveru Vlastní Cesta.

Je důležité si udržet nadhled a nebrat danou situaci příliš osobně. Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor. Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520