10. 2. 2014   PhDr. Vojtěch Bednář

Zvládání konfliktních situací a stavů s konfliktním potenciálem patří k nezbytným součástem praxe úspěšného manažera. Není to jednoduché, ale lze to zvládnout, pokud nezapomeneme, kdo jsme, a co je naší prací.

V manažerské praxi potkáváme celou řadu situací, o kterých se dá říct, že jsou konfliktní, nebo mají přinejmenším schopnost se konfliktními stát (takovým situacím říkáme, že mají konfliktní potenciál). Jejich úspěšné zvládnutí je nejenom nutností vyplývající z popisu práce manažera, ale také podmínkou pro to, aby mohl svou práci dělat a zachovat si potřebnou kredibilitu. Důvod je jednoduchý, manažer, o kterém je známu že neumí, nebo nechce řešit konfliktní situace, že se jím vyhýbá, či má snahu je delegovat ve snaze zbavit se zodpovědnosti je člověkem, jenž rychle ztrácí uznání a respekt všech ostatních.  Dokonce, i kdyby byl ve své práci jinak špičkovým odborníkem, přestane být akceptován jako manažer. Což je pro mnohé počátek, daleko častěji však vyvrcholení jeho profesního konce.

 

  • Konfliktním situacím se nesmíte vyhýbat pouze proto, že je to pro vás pohodlné

 

Práce manažera v principu nespočívá v tom, aby řešil konflikty ostatních (od toho je zde mediátor), a už vůbec ne v tom, aby vedl své vlastní (není bojovník). Dostane-li se do konfliktu dvou či více názorů z manažerské pozice, měl by se snažit jednak zastavit destruktivní konflikt, který poškozuje zdroje, a jednak by měl hledat východisko z konfliktu podstatné pro cíl své práce. Mnoho lidí se snaží v konfliktech zůstávat nestrannými, ale toto bohužel není vždy možné, a i kdyby, nemusí t být účelné. Stojí-li manažer v konfliktu na konkrétní straně konfliktu, který nezpůsobil, je dobré, aby to otevřeně přiznal.

 

  • Úlohou manažera v konfliktu je hledat takové řešení, které je funkční k jeho práci

 

Nejdůležitějším elementem úspěšného zvládnutí konfliktní situace je to, abychom se v ní zorientovali. Mějme na paměti, že objektivní skutečnost (pokud vůbec existuje), může být velmi často úplně jiná, než je naše subjektivní představa o ní. A hlavně, dokonce i kdyby představa, kterou si neseme, byla realitě velmi blízko, ostatní účastníci konfliktu jí téměř s jistotou vnímají úplně jinak. Proto nestačí znát pouze jejich stanovisko, my potřebujeme znát jejich pohled na věc. To samozřejmě vůbec neznamená, že se s ním ztotožníme, ale měli bychom se jej snažit alespoň pochopit. Právě pochopení příčin postojů ostatních lidí je totiž elementem, který nám umožní dostat se nad úroveň konfliktu a efektivně jej zvládnout.

 

  • Snažte se pochopit důvody postojů klíčových stran konfliktu, vyplatí se to

 

Manažer by měl dát jasně najevo, co je jeho hlavním cílem v konfliktní situaci, tj. kde se nachází meritum jeho práce. Udělá velmi dobře, pokud se snaží strany konfliktu získat pro společné řešení ve prospěch tohoto merita. Pokud leží v zájmu zúčastněných stran, ale současně mimo ohnisko konfliktu, může se mu podařit přimět je k tomu, aby vzájemně kooperovaly, což je mimo jiné také velmi účinný trik k utlumení aktivního konfliktu.

 

  • Dokáží-li stran konfliktu spolupracovat na řešení problému, který není v jeho ohnisku, jsou na dobré cestě, aby dokázaly řešit i samotný konflikt

 

Ať už je naše pozice v konfliktu jakákoli, měli bychom si za všech okolností uvědomit, že neseme zodpovědnost za svou práci. Nejjednodušší cestou, jak tuto práci promarnit je pustit se do konfliktu destruktivního typu a upřednostnit destrukci nad řešením; pak se nám nepovede dosáhnout ničeho a neplníme funkce manažera. Pokud ale dokážeme konflikt usměrnit a přesvědčit jeho strany o společném cíli, nebo alespoň o společné cestě, pak se konflikt může zdárně obrátit v náš prospěch. A to je právě to, čeho bychom se měli snažit dosáhnout především. I když u toho můžeme vypadat velmi emocionálně, to nejdůležitější v konfliktní situaci je

Zachovat si chladnou hlavu.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520