9. 12. 2012   Mgr. Petr Hlušička

Kvalita a úroveň komunikace na pracovišti fakticky ovlivňuje výkonnost a efektivitu dané společnosti. To jsou jasná fakta, často mechanicky prezentovaná. Málokdo se, ale zamyslí nad vlivy a dopady, které má na sociální klima a firemní kulturu.

Je důležité si uvědomit, že průměrný člověk stráví velkou část svého produktivního života v pracovním prostředí. Na pracovišti tak dochází nejen k uspokojování finančních a produktivních potřeb, ale také potřeb po vzájemné interakci a komunikaci.

 

V případě, že je ve společnosti z rozličných důvodů komunikace narušena, tak nedochází pouze ke snížení výkonosti v přímém důsledku, ale také v důsledku zvýšené tenze a stresu u zaměstnanců z důvodu neuspokojování potřeb. Často tak dochází ke spirálovému efektu, kdy se úroveň komunikace nadále zhoršuje.

 

Může docházet i ke vzájemnému soupeření, kdy zaměstnanci v důsledku stresu vnímají prostředí jako nepřátelské a budou mít snahu se prosadit na úkor svého okolí.

 

Častou příčinou zhoršené komunikace na pracovišti bývá nedostatečná informovanost a zkušenost vedoucích pracovníků, nejasně stanovená pravidla a normy nebo motivace zaměstnanců.

 

Naučit se dobře komunikovat se svými spolupracovníky je jeden ze základních kroků k prevenci takovýchto situací, ale také první krok k nápravě.

Doporučení ve třech oblastech:

Sdělování informací

  • Včas si uvědomte obsah sdělení i to čeho tím chcete dosáhnout.
  • Přizpůsobte způsob a styl sdělení danému prostředí.
  • Věnujte pozornost tomu, jak lidé reagují na Vaše sdělení. Buďte připraveni ho upravit, pokud mu budou špatně rozumět nebo budou netrpěliví.
  • Zakončete sdělení pozitivně.

 Naslouchání

  • Soustřeďte se na vzájemnou komunikaci a snažte se vnímat to, co Vám chce druhá strana sdělit.
  • Poskytujte zpětnou vazbu a ověřujte si, zda jste danému sdělení správně porozuměli.

 Neverbální komunikace

  •  Udržujte oční kontakt a omezte rušivá gesta.
  • Buďte v otevřené pozici a snažte se působit uvolněně.
  • Propojujte verbální i neverbální komunikaci. Nevysílejte smíšené signály.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520