16. 12. 2012   Mgr. Petr Hlušička

V každém společenském celku se přirozeně vyskytují konflikty. Není tomu jinak i v pracovním prostředí. Jedná se o průvodní jev toho, když jsou lidé ve vzájemné interakci. To zda budou mít pozitivní či negativní dopady závisí mnohdy pouze na nás samotných.

Konflikt jako takový znamená názorový spor či střet rozdílných pohledů. V tomto ohledu nemůže primárně hodnotit konflikt jako negativní prvek. Záleží pouze na nás jaký výsledek toto „setkání“ bude mít. Každý konflikt dříve či později vede k diskusi. Pouze ta může být výstupem z dané situace.

Základem je zkrátit dobu mezi vznikem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse. Čím dlouhodobější konflikt, tím je větší riziko k negativním dopadům a ke zhoršení mezilidských vztahů.

Konflikt můžeme vnímat jako prostor k otevření nových témat a příležitostí ke společnému řešení problémů. Nabízí se jako potenciální „think tank“ nových myšlenek a nápadů ke zlepšení vzájemné spolupráce v rámci pracovních skupin.

Konflikt nám umožňuje si uvědomit naše odlišnosti a naopak to co nás spojuje s ostatními. Konflikty nelze vyloučit z pracovního prostředí, naopak je můžeme využívat a naučit se jich využívat k hledání nových souladů ve skupinách.

Konflikty jsou nositelé změn a podporují konstruktivní řešení situací. Zabraňují stagnaci a stimulují zájem a motivace všech zúčastněných. Ověřují a zhodnocují vzájemné vztahy.

Při řešení konfliktních situací je důležité dodržovat základní pravidla, která zvyšují pravděpodobnost pozitivního výsledku:

  • Každý má právo prezentovat svůj názor.
  • Vyslechnutí názoru druhých.
  • Lidé nemusí mít stejné názory jako my.
  • Dodržujeme zásady – nekřičíme, neurážíme, žádná ironie.
  • Cílem není výhra, ale najít kompromis.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520