18. 3. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Každý musí občas jednat s lidmi, s kterými se mu těžko komunikuje.  Může se jednat o útočné, manipulativní nebo naopak o nepřístupné jedince. Co dělat v takovýchto případech?

Především je nutné si uvědomit, že konfliktním situacím se v životě nelze vyhnout. Je přirozené setkávat se s lidmi, kteří mohou mít odlišné cíle, motivy nebo i momentální rozpoložení. To, co nám pomůže tyto situace lépe zvládat, je několik zásad.

Být v klidu. Již připravenost na to, že se do podobné situace můžeme dostat, nám dává větší šanci, že ji následně lépe zvládneme. Důležité je zůstat v klidu a nepodléhat emocím. Pod vlivem stresu se totiž i pozitivně a konstruktivně naladění lidé mohou stát problematickými partnery pro komunikaci.

Rozkódování. Dále je důležité se zamyslet nad tím, o co se v dané situaci jedná. Jaké jsou pozice jednotlivých stran a jaké jsou jejich cíle. Buďte vnímaví k potřebám druhé strany. Pokuste se identifikovat její zájmy, to co potřebuje, co chce a po čem touží. S těmito informacemi již lze odhadnout, co může vyvolávat aktuální konflikt a co způsobuje problematickou komunikaci.

Volba postupu. Na základě tohoto zjištění můžete zvolit svůj další postup a načrtnout si možné varianty. Ideálním způsobem je orientovat komunikaci s druhou stranou na společné řešení problematické situace. Buďte vnímaví k reakcím Vašeho partnera a sami se snažte reagovat konstruktivně.

Shrnutí: Cílem každého jednání by mělo být hledání společného a oboustranně přijatelného řešení. V případě, že jednáme s problematickým partnerem, tak je nutné zamezit dalším konfliktům a konfrontacím. Snahou by mělo být přivést partnera k realistickému náhledu na danou situaci a nastartovat konstruktivní komunikaci, která povede k řešení.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520