3. 6. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Rozvoj individuálních schopností pro roli manažera je celoživotní proces. Vliv na něj mají nejen pracovní ale i osobní zkušenosti, které umožňují tento potenciál rozvinout. Poznatky z prožitého ovlivňují nejen znalosti a dovednosti, ale i postoje. Tento osobní prožitek způsobuje lepší sebepoznání a hlubší uvědomění si dějů kolem nás, což zvyšuje úroveň schopností, které jsou k vedení ostatních lidí tolik potřebné.

Rozvoj osobních schopností manažerů dříve vycházel především z jejich vlastních prožitků, např. metod pokus-omyl, či studiem literatury. Tedy variant, kdy jedna vychází z čisté praxe a druhá z teoretické roviny nebo záznamu zkušeností ostatních.

V dnešní době je k dispozici mnohem více variant, které mohou výrazně pomoci manažerovi rozvinout jeho potenciál. Vhodnou variantou mohou být různé sebezkušenostní výcviky, které poskytnou nejen lepší sebepoznání, ale i možnost si nanečisto vyzkoušet problematické situace.

Další variantou jsou různé „partnerské“ poradenství od mentora či koučování, které poskytují zpětnou vazbu přímo v terénu. Manažerovi dodávají odlišný úhel pohledu na jeho činnost a děje, které se kolem něj odehrávají. Umožňují mu tak získat hlubší náhled a uvědomění si souvislostí.

Tyto nové možnosti, které má moderní manažer k dispozici, poskytují komplexnější a plnohodnotnější formu rozvoje osobního potenciálu, než jakého může dosáhnout pouze na základě vlastních zkušeností či samostudiem. Samozřejmě za předpokladu, že se jedná o profesionální a odbornou službu.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520