17. 3. 2014   PhDr. Vojtěch Bednář

Problémem služeb odborných poradců je, že pro řadu firem je špatně představitelný mechanismus jejich nákupu, a vlastně i výběru dodavatele. Jak nakupovat služby odborného poradenství? V následujícím textu vám ukážeme, jak na to s poradci portálu Firemní sociolog.

Odborné poradenství je služba, jako kterákoli jiná. Možná jste se v tomto okamžiku trochu vylekali, a říkáte si, že ho snad prodáváme na podobném principu, jako pekař své housky. Samozřejmě že to tak není, i když, vlastně možná trochu je. V poslední době vzniklo z různých důvodů mnoho více, nebo méně odborných poradců, konzultantů, koučů, kteří pokud jde o jejich obchodní model, před klienty rádi mlží, častěji tvrdí, že „je to příliš složité“. Nevyhnutelným výsledkem pochopitelně je, že klienti od těchto odborníků dostávají netransparentní, často podezřele vysoké účty, které působí dojmem značného nadsazení, nebo v některých případech naopak nízké, jež zase podporují pochybnosti o kvalitě.  Protože vysvětlení obchodního modelu je docela náročná věc, a protože jím trávíme hodně času, rozhodli jsme se zde popsat model, který používáme v rámci portálu Firemní sociolog.

Hned pro začátek je potřeba říct, že si velmi zakládáme na poctivém a transparentním podnikání, a tak se způsob, kterým si můžete naše služby nakoupit, příliš neliší od toho, jak funguje řada jiných profesionálů. Neradi bychom vytvářeli dojem, že právě náš systém je jediný možný, pochopitelně existuje řada jiných, které vám mohou vyhovovat více, avšak velmi se osvědčil.  Podívejme se na něj.

 

Služba jako vztah

Je-li odborné poradenství, a zvláště pak to sociální, něčím od řady jiných služeb přeci jenom odlišné, je to skutečnost, že se fakticky jedná o vztah dvou, a často více subjektů. Aby tento vztah mohl fungovat, a aby byl pro klienta pozitivní, pak je existenčně důležité, abychom si důvěřovali. Důvěra je možná jedině tehdy, pokud po obchodní stránce pracujeme v prostředí, které je oboustranně transparentní a bezpečné. Z toho plyne jediné: aby mohli konzultanti klienta efektivně podporovat, je nezbytné mít způsob nákupu a placení jejich služeb jednoznačně a precizně definován a vzájemně odsouhlasen před začátkem tohoto vztahu. „Odkládání napotom“, snaha „dohodnout se až uvidíme, jak to dopadne“, případně hodnotit naši práci „podle výsledků“ je nepřijatelné; od poradce nic takového nečekejte, ani mu to nenabízejte.

 

Obchodní modely poradenství

Z několika osvědčených obchodních modelů poradenství používáme v naší praxi dva. První je založen na tzv. poradenských dnech. Poradenský den je jednotka zhruba odpovídající jednomu dni práce poradce, což znamená normativně 5,5 hodiny práce s klientem (většinou je to o něco méně) plus příprava a hodnocení mimo něj. Poradce a klient jsou předem smluveni na ceně za jednu tuto jednotku, a poradenský den nelze rozdělit na menší díl, než je jedna polovina. Cena poradenského dne Firemního sociologa je v současnosti (březen 2014) standardně 30 000 Kč. Jedná se o výchozí cenovou nabídku, která se dle individuálních okolností a situace může mírně přizpůsobovat konkrétnímu klientovi.

U klientů, kterým poskytujeme své služby jednorázově (představují asi 40% z naší práce) jsou poradenské dny účtovány a fakturovány po realizaci, a to na základě vzájemně odsouhlasené zprávy z poradenského dne. Tento dokument, většinou v podobě dvou, až tří stránek s popisem průběhu dne, výstupy a úkoly do budoucna, zasíláme klientům po skončení. Nejde jen o podklad pro fakturaci, ale slouží nám k tomu, abychom dokázali efektivně pokračovat v řešení problémů.  Pokud je naše spolupráce dlouhodobá (60% klientů v tomto modelu), pak jí fakturujeme v pravidelných, oboustranně známých a předem daných intervalech, dle objemu je to kvartálně, či pololetně, a to na základě souhrnného výkazu poradenské činnosti za uplynulé období.

Alternativou k tomuto modelu je systém předplacených paušálů. I když představuje menší část naší práce, pro některé firmy je vhodnější a někdy dokonce jedinou možnou alternativou. Podstatou tohoto modelu je, že klient má s poradcem smluven „tarifní paušál“ který zahrnuje určitý objem činnosti, respektive úkolů poradce. Klient tento paušál platí, ať už služeb využívá, nebo ne, ale pak je může v daném množství a období čerpat (více o našich paušálech si můžete přečíst zde). I v tomto případě fungují poradenské zprávy a výkazy, nejsou ale podkladem pro fakturaci.

 

Jak nakupovat?

Rádi byste využili služeb poradce, ale nechcete se mu zavazovat? Můžete si objednat jeden poradenský den a posoudit, zda jsou naše služby pro vás vhodné, nebo ne. Někteří konzultanti nabízejí své služby „zadarmo na zkoušku“. To my neděláme, ale umíme vám dát speciální nabídku. Pokud se pro poradce rozhodnete, určitě byste měli přesně vědět, na čem jste, a že za své peníze dostanete služby skutečně kvalifikovaného odborníka. Měli byste vědět, kolik zaplatíte, kdy a za co. Stejně, jako to víte, když si u dobrého pekaře nakupujete housky.

Zaujali jsme vás? Více informací o našem poradenství najdete zde

Nepotřebujete poradce, ale rádi byste se něco dozvěděli? Objednejte si některý z našich interních seminářů

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520