14. 4. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Klient si po setkání se zaměstnanci neodnáší pouze informace o produktech a službách, ale především celkový dojem, který je utvářen mimo jiné způsobem jakým s ním zaměstnanec komunikoval, jak se choval a působil.

 

Člověk, který má dobrou náladu, je spokojený a šťastný, dosahuje lepších výsledků a svou pozitivní energii předává dále. Stejné platí i v obchodě: pozitivně naladěný zaměstnanec = spokojený klient.


V okamžiku, kdy se lidé do práce těší, práce je baví, jsou vnitřně motivováni a cítí se být součástí týmu (organizace). V tomto nastavení zaměstnanci přijímají společnou vizi a častěji přinášejí inovace do stávajících procesů, což přivádí do firmy nové talenty.

 

Velké množství společností s těmito hodnotami začínalo, ale často je v průběhu svého růstu postupně odsunovalo, až na ně zcela zapomnělo.

 

Malé i velké společnosti by si měly uvědomit, že spokojenost a pozitivní nastavení jejich zaměstnanců by mělo být samozřejmostí a neopomíjeným prvkem jejich hodnot. Jedná se totiž o faktor, který přímo ovlivňuje nejenom to, jak efektivně organizace funguje, ale i jakou informaci předává směrem ven – ke klientům.

 

Jak můžete ovlivnit pozitivní nastavení svých zaměstnanců?


Položte si otázky: Jak nasloucháte svým zaměstnancům?  Jak je inspirujete?

 

Doporučení

 

Vedoucí by měli se svými týmy slavit dosahování osobních i pracovních úspěchů.

Vedoucí by neměli své podřízené vnímat pouze jako zaměstnance.

 

 

 

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520