14. 4. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Klient si po setkání se zaměstnanci neodnáší pouze informace o produktech a službách, ale především celkový dojem, který je utvářen mimo jiné způsobem jakým s ním zaměstnanec komunikoval, jak se choval a působil.

 

Člověk, který má dobrou náladu, je spokojený a šťastný, dosahuje lepších výsledků a svou pozitivní energii předává dále. Stejné platí i v obchodě: pozitivně naladěný zaměstnanec = spokojený klient.


V okamžiku, kdy se lidé do práce těší, práce je baví, jsou vnitřně motivováni a cítí se být součástí týmu (organizace). V tomto nastavení zaměstnanci přijímají společnou vizi a častěji přinášejí inovace do stávajících procesů, což přivádí do firmy nové talenty.

 

Velké množství společností s těmito hodnotami začínalo, ale často je v průběhu svého růstu postupně odsunovalo, až na ně zcela zapomnělo.

 

Malé i velké společnosti by si měly uvědomit, že spokojenost a pozitivní nastavení jejich zaměstnanců by mělo být samozřejmostí a neopomíjeným prvkem jejich hodnot. Jedná se totiž o faktor, který přímo ovlivňuje nejenom to, jak efektivně organizace funguje, ale i jakou informaci předává směrem ven – ke klientům.

 

Jak můžete ovlivnit pozitivní nastavení svých zaměstnanců?


Položte si otázky: Jak nasloucháte svým zaměstnancům?  Jak je inspirujete?

 

Doporučení

 

Vedoucí by měli se svými týmy slavit dosahování osobních i pracovních úspěchů.

Vedoucí by neměli své podřízené vnímat pouze jako zaměstnance.

 

 

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520