1. 6. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Coworkingová centra můžeme nalézt po celé České Republice. Jedná se o sdílené pracovní prostory, které využívají nezávislí profesionálové a lidé na volné noze ke své činnosti. Jejím uživatelům poskytují mimo technického zázemí i vhodné a motivující podmínky, které podporují jejich motivaci a výkonnost.

Coworkingová centra poskytují ideální prostor pro samostatnou práci i případnou spolupráci mezi jejich uživateli. Nabízí nejenom prostor, ale i vhodné podmínky pro práci lidem, kteří by jinak pracovali např. z domu, což může přinášet určité negativní vlivy. Tato centra přináší společenské, motivační a podpůrné vlivy, které vybízí ke kreativitě, výkonnosti a vzájemné synergii mezi členy. Poskytují podmínky pro individuální práci v klidných podmínkách, ale i prostory pro spolupráci na větších projektech, diskusi a sdílení zkušeností.

Prostory s takovým účelem existují již dlouho, ale první tohoto jména vznikla v roce 2005 v San Francisku. Od té doby jejich popularita pouze vzrůstá a začínají být vyhledávaným místem pro nezávislé profesionály a menší týmy. Samotný význam a podstata těchto center je postavena na hodnotách, které byly shrnuty do čtyř pilířů: komunita, spolupráce, otevřenost, dostupnost.

Lidé, kteří využívají coworkingová centra, hodnotí svoji práci mnohem častěji jako zajímavou, smysluplnou a kreativní než standardní zaměstnanci.  Mimo zjevných důvodů, můžeme tuto příčiny nalézt v následujících bodech.

  • Na rozdíl od podmínek na klasickém pracovišti je významný rozdíl i v práci v kultuře, kde je normou pomáhat si navzájem. Rozmanitost odborností a specializací mezi uživateli center přímo vybízí a podporuje ke vzájemné spolupráci.
  • Členové pracují pro celou řadu různých firem, podniků nebo i samostatných projektů. Mezi nimi se vyskytuje minimum přímé konkurence a téměř neexistuje vnitřní politika, takže není nutné vstupovat do profesionální (pracovní) role, ale mohou jednat v osobní rovině.
  • Autonomie a samostatnost členů také klade vysoký důraz na jejich sebekontrolu a vnitřní motivaci. Ta je podporována samotnou komunitou, která posiluje a pomáhá vytvářet disciplínu a motivuje k dosahování výsledků. Dochází tak k ideální kombinaci autonomie a sebedisciplíny.

Jaký význam a potenciál má existence coworkingových center pro tradiční společnosti? V zahraničí dochází k jejich začleňování do firemních strategií a jejich využívání pro své externí zaměstnance nebo specialisty, kteří preferují flexibilní pracovní dobu a samostatnost.

Dalším nezanedbatelným prvkem je jejich význam z hlediska motivace. U lidí využívajících coworkingová centra častěji nalezneme vyšší míru třísložkové motivace, o které jsme se zmiňovali již dříve.

http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/227-motivace-pro-21-stoleti-cast-2

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520