12. 5. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Na neverbální komunikaci nejčastěji nahlížíme tak, že se jedná o další úroveň, kterou působíme na naše okolí a naopak. Opomíjeným faktem je to, že naše neverbální komunikace ovlivňuje i nás samotné.

O tom, co všechno do neverbální komunikace spadá a jak ovlivňuje vzájemnou interakci, jsme se mohli dozvědět v dřívějším článku. Nyní se ale podívejme na to, jakým způsobem neverbální komunikace ovlivňuje nás samotné, naše tělo i mysl.

Byla provedena celá řada výzkumů, které ukazují, že neverbální projevy působí na myšlení, pocity a následně i fyziologii. Například tým profesorky Jessica Tracy na University of British Columbia se zabýval výzkumem vlivu neverbálních výrazů hrdosti a hanby.  

V okamžiku hrdosti a pýchy naše tělo zaujímá dominantní postoj a výraz dává našemu okolí jasný signál o našem stavu. Pozn.: Vzpomeňte si, jaký postoj sami zaujímáte v okamžicích hrdosti. Stejně tak tělesný postoj v okamžicích hanby jasně předává informaci o tom, jak se aktuálně cítíme a co prožíváme. Pozn.: Vzpomeňte si, jaký postoj sami zaujímáte v okamžicích hanby. Tyto informace jsou poměrně jasné a snadno dekódovatelné. Tyto projevy máme vrozené a tedy i totožné napříč celým světem i kulturami.

Výsledkem výzkumu je zjištění, že lidé, kteří zaujímají hrdý a dominantní postoj, se stávají asertivnějšími, sebejistějšími a optimističtějšími. Naopak jedinci, kteří zaujímají tělesné postoje blízké hanbě, mají spíše tendenci k úzkostným a negativně zaměřeným myšlenkám.

Překvapivé je ale především to, že samotné neverbální projevy hrdosti a hanby ovlivňují nejenom to, jakým způsobem o sobě přemýšlíme, jaký ze sebe máme pocit, ale dokonce i hormonální rovnováhu.

Americká psycholožka Amy Cuddy přišla během svých výzkumů na to, že již během dvou minut, kdy zaujímáme postoj s vysokou mírou moci, dojde ke zvýšení hladiny testosteronu o 20 % a snížení hladiny kortizolu o 25 %. Naopak v okamžiku, kdy zaujímáme postoj s nízkou úrovní moci, dojde k poklesu testosteronu o 10 % a ke zvýšení hladiny kortizolu o 15 %.

Dvě minuty, kdy se tělo nachází v určitém neverbálním postoji, mají za následek hormonální změny, které ho výrazně ovlivňují. V tomto případě se můžeme cítit buď sebevědomě a uvolněně nebo úzkostně a vystresovaně.

Doporučení:
Až budete potřebovat být sebevědomí a uvolnění, vzpomeňte si, jaký postoj zaujímáte v okamžicích hrdosti. Proveďte tento neverbální postoj, zůstaňte v něm alespoň dvě minuty a uvidíte, že se výsledek dostaví.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520