10. 11. 2014   Mgr. Petr Hlušička

V závěrečném článku o manažerských dovednostech se dozvíte o zbývajících oblastech, které jsou zásadní u vedoucích pozic. A ke zmínce také přijdou nejčastější manažerské chyby.

Plánování, řešení problémů a rozhodování

Většina manažerů se v těchto oblastech cítí jistě a sebevědomě, a to velmi často oprávněně, protože většina z nich se rekrutuje z řad kvalifikovaných odborníků, kteří byli povýšeni mimo jiné z důvodů jejich znalostí a analytických schopností.
Často bohužel právě kvůli jejich jistotě v této problematice dochází k tomu, že velkou míru svých aktivit soustředí právě do těchto oblastí. Může docházet i k tomu, že se snaží dále v těchto oblastech sebezdokonalovat. A to na úkor ostatních dovedností, v kterých mají skutečné slabiny.
Věnujte svým vedoucím pracovníkům pozornost, zda se právě zbytečně nesoustředí na dovednosti, v kterých excelují a opomíjejí zlepšovat své nedostatky a slabiny. Toto je přirozená tendence, kvůli které především „junior“ manažeři potřebují zpětnou vazbu a impuls zvenčí.

Přesto, pokud budete potřebovat tyto dovednosti rozvíjet, tak několik doporučení můžete nalézt zde na Firemním Sociologovi.
 
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/229-jak-zkrotit-cas-cast-i-co-muzeme-delat-se-svym-casem
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/128-kreativni-reseni-problemu
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/187-klicova-rozhodnuti


Časté manažerské chyby

Existuje celá řada společných chyb, kterých se manažeři často a zbytečně dopouštějí. Uveďme si ti nejběžnější:

Nedostatečná komunikace

-    Včasné a přesné předávání informací podřízeným vám zajišťuje, že budou úkoly vyřešeny rychle a správně. V případě, že si ještě ověříte, že si navzájem rozumíte, tak neuděláte chybu.
-    Konzultujte pravidelně se svým nadřízeným.
-    Za svým nadřízeným přicházejte v okamžiku, kdy již máte problém promyšlený a máte varianty jeho řešení.

Krátkodobá vs. trvalá řešení

-    Nesnažte se dělat provizorní opravy následků, snažte se hledat samotné příčiny a snažte se řešit je. Hledejte dlouhodobá východiska a systémová řešení.


Nedostatečné delegování
-    Při nástupu na vedoucí pozici má většina vedoucích tendenci mít kontrolu nad vším a většinu situací řeší sama. To není nejefektivnější využití času, naopak dochází k plýtvání potenciálu podřízených. Naučte se důvěřovat svým zaměstnancům, vhodným delegováním můžete znásobit množství a kvalitu odvedené práce.


Opomenutí stanovení cílů
-    V okamžiku, kdy podřízení neobdrží žádné zadání a nedojde ke stanovení cílů a výhledů do budoucna, tak jejich efektivita zůstane na bodu mrazu. Naopak nastavením dosažitelných cílů můžete usnadnit jednotlivým zaměstnancům dosahovat cílů, ale zároveň je i motivovat.


Pochvala
-    Jedná se o klíčovou oblast, která je nejjednodušší a nejúčinnější, pokud se budeme bavit o motivaci zaměstnanců. Novým vedoucím pracovníkům to dává možnost navázat úzký kontakt se svými podřízenými a předávat jim zpětnou vazbu.


Poznáváte některé z těchto chyb u sebe nebo ve svém okolí?

Důležité je rozvíjet a zlepšovat své manažerské schopnosti průběžně, tak jak se bude vyvíjet vaše kariéra a jak si budete stanovovat své manažerské výzvy. Nesmíte zapomínat, že je třeba rozvíjet nejen své technické a odborné dovednosti, ale i své manažerské schopnosti. Díky pochopení této rovnováhy se můžete stát velmi efektivním manažerem.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520