10. 11. 2014   Mgr. Petr Hlušička

V závěrečném článku o manažerských dovednostech se dozvíte o zbývajících oblastech, které jsou zásadní u vedoucích pozic. A ke zmínce také přijdou nejčastější manažerské chyby.

Plánování, řešení problémů a rozhodování

Většina manažerů se v těchto oblastech cítí jistě a sebevědomě, a to velmi často oprávněně, protože většina z nich se rekrutuje z řad kvalifikovaných odborníků, kteří byli povýšeni mimo jiné z důvodů jejich znalostí a analytických schopností.
Často bohužel právě kvůli jejich jistotě v této problematice dochází k tomu, že velkou míru svých aktivit soustředí právě do těchto oblastí. Může docházet i k tomu, že se snaží dále v těchto oblastech sebezdokonalovat. A to na úkor ostatních dovedností, v kterých mají skutečné slabiny.
Věnujte svým vedoucím pracovníkům pozornost, zda se právě zbytečně nesoustředí na dovednosti, v kterých excelují a opomíjejí zlepšovat své nedostatky a slabiny. Toto je přirozená tendence, kvůli které především „junior“ manažeři potřebují zpětnou vazbu a impuls zvenčí.

Přesto, pokud budete potřebovat tyto dovednosti rozvíjet, tak několik doporučení můžete nalézt zde na Firemním Sociologovi.
 
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/229-jak-zkrotit-cas-cast-i-co-muzeme-delat-se-svym-casem
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/128-kreativni-reseni-problemu
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/187-klicova-rozhodnuti


Časté manažerské chyby

Existuje celá řada společných chyb, kterých se manažeři často a zbytečně dopouštějí. Uveďme si ti nejběžnější:

Nedostatečná komunikace

-    Včasné a přesné předávání informací podřízeným vám zajišťuje, že budou úkoly vyřešeny rychle a správně. V případě, že si ještě ověříte, že si navzájem rozumíte, tak neuděláte chybu.
-    Konzultujte pravidelně se svým nadřízeným.
-    Za svým nadřízeným přicházejte v okamžiku, kdy již máte problém promyšlený a máte varianty jeho řešení.

Krátkodobá vs. trvalá řešení

-    Nesnažte se dělat provizorní opravy následků, snažte se hledat samotné příčiny a snažte se řešit je. Hledejte dlouhodobá východiska a systémová řešení.


Nedostatečné delegování
-    Při nástupu na vedoucí pozici má většina vedoucích tendenci mít kontrolu nad vším a většinu situací řeší sama. To není nejefektivnější využití času, naopak dochází k plýtvání potenciálu podřízených. Naučte se důvěřovat svým zaměstnancům, vhodným delegováním můžete znásobit množství a kvalitu odvedené práce.


Opomenutí stanovení cílů
-    V okamžiku, kdy podřízení neobdrží žádné zadání a nedojde ke stanovení cílů a výhledů do budoucna, tak jejich efektivita zůstane na bodu mrazu. Naopak nastavením dosažitelných cílů můžete usnadnit jednotlivým zaměstnancům dosahovat cílů, ale zároveň je i motivovat.


Pochvala
-    Jedná se o klíčovou oblast, která je nejjednodušší a nejúčinnější, pokud se budeme bavit o motivaci zaměstnanců. Novým vedoucím pracovníkům to dává možnost navázat úzký kontakt se svými podřízenými a předávat jim zpětnou vazbu.


Poznáváte některé z těchto chyb u sebe nebo ve svém okolí?

Důležité je rozvíjet a zlepšovat své manažerské schopnosti průběžně, tak jak se bude vyvíjet vaše kariéra a jak si budete stanovovat své manažerské výzvy. Nesmíte zapomínat, že je třeba rozvíjet nejen své technické a odborné dovednosti, ale i své manažerské schopnosti. Díky pochopení této rovnováhy se můžete stát velmi efektivním manažerem.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520