20. 6. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Zaměstnanecký asistenční program (ZAP) je firemní benefit, který pomáhá zaměstnancům při řešení náročných životních situací, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich pracovní výkon, zdraví a pohodu.

Podstatou tohoto typu programu je, že poskytuje komplexní odborné poradenství v oblasti psychologie, práva a financí všem zaměstnancům včetně nejbližších rodinných příslušníků. Funguje na principu diskrétní a anonymní asistenční služby, která je realizována e-mailem, telefonicky nebo on-line videohovorem.

Zaměstnanci mají jistotu, že dostanou odbornou a diskrétní podporu a pomoc v okamžiku, kdy ji budou opravdu potřebovat. A to primárně v následujících oblastech:

Psychologické poradenství

 • Vztahové a partnerské problémy
 • Zvládání emocí a konfliktů
 • Krizové a traumatické situace apod.

Finanční poradenství

 • Rodinné rozpočty a ekonomická situace
 • Splátkové kalendáře, insolvence, osobní bankrot
 • Finanční produkty, hypotéky, úvěry apod.

Právní poradenství

 • Občanské právo – spotřebitelská problematika, nájmy, reklamace
 • Rodinné právo – vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné, rozvody
 • Správní právo – rozhodování a komunikace s úřady apod.

Tento typ benefitu není v rámci firemní praxe nic nového, alespoň ne v zahraničí. Na západ od nás ho poskytuje přes 80 procent firem nad tisíc zaměstnanců. Souhrnně jsou označovány jako Employee assistance programy, mají jasnou metodiku a své standardy. Celkově jsou uznávány a hodnoceny jako efektivní a smysluplné benefit, který přináší pozitiva jak firmě, tak i jejím zaměstnancům.

Firmám chrání jejich zaměstnance a zároveň výrazně snižuje náklady spojené s krátkodobými i dlouhodobými dopady negativních jevů. Patří mezi populární nástroje, které efektivně ovlivňují finanční náklady firem. A dokazuje to nejen setrvalý nárůst jejich využívání, ale také odborné studie a výzkumy.

Z hlediska firem, které využívají a implementují ZAP do své firemní kultury, to přináší především:

 • Exkluzivní employer branding – výhoda při náboru
 • Atraktivita pro potenciální zaměstnance
 • Snížení fluktuace zaměstnanců dotčených nejen aktuální krizovou situací
 • Snížení rizikových faktorů spojených se zátěžovými situacemi v osobním životě
 • Zvýšení pocitu jistoty a bezpečí stávajících zaměstnanců
 • Podpora spokojenosti a loajality stávajících zaměstnanců

Firemní Sociolog provozuje Zaměstnanecký asistenční program (ZAP), který poskytuje tento benefit pro zaměstnance našich klientů. Jsme profesionálním členem mezinárodní asociace EAPA (Employee Assistance Professionals Association), která je největší celosvětovou organizací sdružující profesionály v oblasti asistenčních služeb a poradenství pro zaměstnance.

V případě zájmu o více informací můžete navštívit web Zaměstnaneckého asistenčního programu na www.zaap.cz. Nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese petr.hlusicka@firemni-sociolog.cz nebo telefonním čísle 721 952 320.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520