14. 12. 2015   PhDr. Vojtěch Bednář

Poradenská podpora v oblasti vedení, managementu vztahů a komunikace ve firmě je komerční služba, jako každá jiná. Je v zájmu klientů, ale i poskytovatelů udržet jí v rozumných mezích, ale současně nerezignovat z požadované kvality. Kolik stojí poradenské služby?

Poradenské služby Firemního sociologa poskytujeme ve dvou nejběžnějších (a několika méně častých) finančních modelech. Prvním z nich je ad hoc poradenství, kdy klientovi pomáháme řešit konkrétní problém v jasně daném, předem pevně vymezeném rámci typicky jednoho, či dvou setkání s klientem. V takovém případě je cena určena prvně dopředu a zahrnuje veškerou naši práci.

Druhý případ, kdy podporujeme manažera, nebo majitele společnosti nebo skupinu manažerů dlouhodobě v rámci tzv. poradenského programu počítá se základní pracovní jednotkou, kterou je poradenský den. Jedná se vlastně o jeden „normo“ den práce konzultanta, který zahrnuje nejenom samotnou práci s klientem (která trvá typicky tři až pět hodin čistého času), ale také přípravu, vyhodnocení, evaluaci a další práci, která je s ním spojena. V rámci nabídek služeb je pak stanovena cena za tento den, která se násobí počtem realizovaných dnů, a ponižuje o případné slevy (typicky pro prvoklienty, kteří si nás doposud „nevyzkoušeli“, a pro klienty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě).

V obou případech existuje jasné a pevné nákladové vodítko, které umožňuje klientovi mít přesnou kontrolu nad náklady. Cena jednoho poradenského dne, tj. základní údaj, ze kterého se odvozuje cena spolupráce, ať už jde o ad hoc podporu, anebo poradenský program, je individuální dle klienta a dle situace. Orientačně se v současnosti jedná o 20 000 Kč za den práce poradce. Tato „jednotková“ částka přitom zahrnuje také všechny další náklady, jako doprava, ubytování a podobně.

Jak vidíme, náklady na poradenskou podporu jsou přibližně srovnatelné s těmi na firemní vzdělávání, nebo individuální koučink. Cena poradenského programu osciluje mezi desítkami a stovkami tisíc korun z příslušných zdrojů, ale přínosy z toho plynoucí jsou nákladům adekvátní. To nejcennější, co máme, totiž nejsou peníze, ale lidé. A umět s nimi pracovat je základem úspěchu každé společnosti.

Zajímají vás naše služby? Více informací o poradenství najdete zde. Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku, stačí, když napíšete na adreseu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz a nebo zavoláte na 731 782 385

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520