28. 12. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Konec roku je tradičně spojen s novoročními předsevzetími. Toto období pro tyto kroky nebývá nejvhodnější, přestože se jedná o určitý symbolický konec a začátek něčeho nového, tak je zároveň spojeno s velkým množstvím stresu a nereálných očekávání. Většina předsevzetí, tak během krátké doby vezme za své a úspěšnost těchto rozhodnutí bývá spíše mizivá. Co můžete udělat, aby vaše předsevzetí měla jiný konec?

Většina předsevzetí vychází z toho „co“ chcete změnit. Zásadní je, ale ne to „co“, ale „jak“ to chcete změnit. Pokud se více soustředíme na to, čeho chceme dosáhnout, než toho jak toho chceme dosáhnout, tak se automaticky předurčujeme k neúspěchu. Přeměňte tedy vaše předsevzetí na novoroční plán.

Proto, aby vaše novoroční rozhodnutí byla úspěšná, tak si musíte stanovit reálné a dosažitelné cíle, které budou mít jasně specifikované kroky.

Pokud chcete mít plán, který má být úspěšný, tak musíte v první řadě vycházet z konkrétních a dosažitelných cílů. Ty by měly splňovat zásadu SMART (tu můžete nalézt zde http://www.firemni-sociolog.cz/cz/clanky/309-rozvojovy-plan).  Takto stanovené cíle jsou prvním předpokladem úspěchu.

Příklad:

Vzorem špatného cíle je, že budu víc sportovat. Opakem může být cíl, že v říjnu zaběhnu pětikilometrový závod.

Pro každý cíl, vytvořit jasné postupné kroky, které budete muset realizovat. Naplánujte si každý svůj cíl do jednotlivých akčních úkolů, které musíte splnit. Přemýšlejte o těchto krocích a úkolech, jako o "JAK". Jak mohu dosáhnout svého cíle.

Pokud uděláte chybu, nebo vynecháte, tak se tím nenechte odradit. Zamyslete se nad důvody a příčinami, poznamenejte si je, ať se poučíte a pokračujte dál ve svých krocích. Vytrvalost je klíčem k úspěchu.

Při plnění vašeho plánu si nastavte malé odměny, na které se budete moci těšit a které vás budou motivovat ve vašem postupu. Budou zasloužené a tvrdě získané. Pomůže vám to soustředit se na vaše cíle.

Naplánujte si, co čeho chcete v následujícím roce dosáhnout, jak toho chcete dosáhnout a jděte na to.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520