23. 8. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Přemýšlíte nad složitými a sofistikovanými metodami motivace zaměstnanců? Pak možná přehlížíte ty nejjednodušší, ale současně i nejúčinnější. Tou první je obyčejná pochvala.

Pochvala je mocný nástroj motivace. Zvyšuje okamžitý výkon, výrazně přispívá k dlouhodobému udržení vysokého výkonu. Podporuje flexibilitu zaměstnance i atmosféru na pracovišti. Připravuje půdu pro sdělování nepříjemných novinek a informací. Člověk by od něčeho tak samozřejmého jako je pochvala takové výsledky nejspíše ani nečekal, přesto je má. Stejně jako v případě všech ostatních nástrojů (a nejenom motivace) se ale v prvé řadě chválit musí umět. A i když je křehké, umění pochvaly lze s velkou dávkou empatie zvládnout.

Používejte pochvalu jako vědomý nástroj motivace. Pak bude fungovat nejlépe.

Především chvalte jen za věci, které si pochvalu zaslouží. Pochvala bez důvodu nejenom že nepodporuje motivaci pochváleného, ale také výrazně snižuje autoritu chválícího u něj. S tím souvisí druhé pravidlo: chvalte v přiměřený čas. Pochvala, která přichází příliš brzy po činu, který chválíme, se může minout účinkem (např. z důvodu stresové zátěže). Pochvala, která přichází příliš pozdě, se účinkem mine prakticky vždy.

Chvalte osobně a chvalte jasně. Pochválený musí vědět, že jej chválíme. Věta „no, nebylo to nejhorší“ není pochvalou, zvlášť pokud nás pochválený velmi dobře nezná, a tedy není schopen dešifrovat, co tím doopravdy říkáme. Součástí pochvaly by vždy mělo být jasné vymezení, za co chválíme (např. Tento projekt jsi udělal velmi dobře).

Dejte pochválenému najevo, že vám na něm osobně záleží, a že on osobně je přínosem pro firmu a celek. Tím výrazně posílíte jeho ochotu pracovat stejně dobře do budoucna a zlepšovat se. Dávejte si ale pozor na to, abyste pochváleného zbytečně nevyzdvihovali před jinými zaměstnanci a dávali za vzor. Takové chování se může velmi často minout účinkem a pochváleného stigmatizovat. Pokud do pochvaly vložíte informaci o tom, že dnešní výkon je zítřejší normou, možná budete sami pro sebe vtipní, ale ve skutečnosti účinek pochvaly prakticky vynulujete.

Pochvalu nikdy ničím nepodmiňujte. Jakmile ji jednou vyslovíte, už se k ní nevracejte. Nepoužívejte předchozí pochvalu jako argument, nebo dokonce jako nástroj nátlaku v dalších jednáních (tak jsem tě pochválil, a ty to teď nechceš udělat). Chvalte přímo, jasně, srozumitelně a osobně. I krátké osobní setkání za účelem pochvaly zapůsobí mnohem lépe než obsáhlý e-mail.

Pochvala je velice účinný nástroj a jak je zde patrné, není až tak úplně jednoduchý, jak se může zdát. Proto se k ní v budoucnu ještě nejednou vrátíme a přineseme vám informace o tom, jak tohoto nástroje efektivně využívat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520