13. 3. 2017   PhDr. Vojtěch Bednář

V dnešní době je problém lidi získat, a ještě větší problém je si je udržet. Co proto můžeme udělat nad rámec prostého zvyšování mezd?

Nízká loajalita zaměstnanců je problém, a to zvláště v době, kdy jich je také nedostatek. Firmy se o odborníky, ale také o kvalifikované dělnické profese mají tendenci „přetahovat“. Hlavní slovo v tom má finanční ohodnocení, bohužel právě důraz na ně někdy vede ke snižování významu jiných faktorů. Takových, které mohou pro loajalitu zaměstnanců udělat více ačkoli jsou lacinější.

Podpora loajality není nikdy záležitostí jednoho či několika kroků, ale ucelené a smysluplné strategie. Přesto pokud odcházejí, můžeme a měli bychom reagovat operativně. Několik věcí, které můžeme udělat pro ty, kteří nás zatím neopouštějí, ale mohli by o tom uvažovat:

 

1) Zkusme se zaměstnanců zeptat, čím jím můžeme pomoci

Interní výzkum nebo anketa, která se ptá zaměstnanců na to, jak by jím firma mohla zlepšit pracovní prostředí, benefity a nebo celkově práci je dobrý způsob nejenom jak se dozvědět, co jím chybí, ale také, jak na ně zapůsobit. Lidem tím říkáme, že se zajímáme, a že jsme ochotni provádět změny. Ideální je, když nezůstane jen u dotazů, ale když jsme schopni, přiměřeně brzy, také nějakou změnu implementovat. Nemusí to být ta nejdražší, ale měla by být vidět, a zaměstnanci o které nám jde by jí měli pocítit na vlastní kůži.

Je dobře, když se přitom snažíme vyhýbat finančním tématům, zvláště pak pevné složce mzdy. Důvod je prostý, lidé mají tendenci uvádět finanční požadavky vždy na prvním místě a to bez ohledu na reálný dopad, který na ně mají.

 

2) Stanovme a prosazujme střednědobý cíl

Loajalita lidí stoupá pakliže jsme schopni je koncentrovat okolo střednědobého cíle. Vzdálené zlaté zámky, tolik populární u top managementu, jsou z pohledu zaměstnanců ve výkonných pozicích bezvýznamné. Operativní cíle „musíme dokončit tuto zakázku“ pak mají tu vlastnost, že vytváření tzv. mentální mety, za nimiž si lidé spíše kladou otázku typu „zůstanu zde dál?“. Kvalitní střednědobý cíl, pokud je dobře komunikovaný a pokud nabízí reálný a významný benefit po svém splnění ale spojuje lidi dohromady, navíc se s ním snadno ztotožní.

 

3) Podporujme názorové vůdce

Každá firma má ve všech svých odděleních lidi, kteří nemusí být nutně na pozici vedoucích, manažerů, nebo mistrů, ale ostatní jím naslouchají. Někdy proto, že jsou služebně nejstarší, jindy protože umí pomoci svým kolegům. Umíme-li tyto lidi vytipovat a aktivně s nimi pracovat, mohou sloužit jako výrazný faktor pro udržení ostatních. Aktivní prací se přitom rozhodně nemyslí to, že bychom je přepláceli, ale to, že s nimi aktivně komunikujeme a využíváme jejich váhy a autority ke zlepšování pracovního prostředí.

Hledáte-li cesty, jak pracovat s loajalitou svých zaměstnanců, rádi vám pomůžeme, kontaktujte nás. Přejeme vám hodně úspěchů.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520