16. 10. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Nesouhlas mezi kolegy může nastat téměř kdykoliv. Každý z nás má odlišné zkušenosti, názory a pohledy na věci kolem nás. Neshoda může ve správném prostředí obohatit všechny zúčastněné a v jiném narůst do konfliktu. Jak nastavit prostředí, které bude v tomto směru umět pracovat kreativně a konstruktivně?

 

 

Jeden z důvodů proč existují meetingy, je možnost vstupu každého zúčastněné s názorem či pohledem na věc. Meetingy jsou o diskusi a rozhodování. Pokud nesdělíte svůj pohled, ať souhlasný či nesouhlasný, jaký je váš přínos týmu či vedoucímu? Naopak, předání odlišného pohledu může výrazně posunout jak jednotlivce, tak celou skupinu.

Schopnost předávání si zdravého nesouhlasu či konstruktivních připomínek, je jedním ze základních předpokladů fungujícího týmu. Pokud se nevyskytuje konstruktivní debata nebo nesouhlas, a je patrná apatie zúčastněných, tak se jedná o nefunkční tým nebo meeting.

Prvním krokem, pro nastavení vhodných podmínek pro vyjadřování odlišného názoru a jejich směřování do konstruktivní debaty, je nastavení bezpečného prostředí. Lidé se často cítí ohroženi a obávají se sdělit svůj pohled, nechtějí vstoupit do případného konfliktu. Roli hraje obava z veřejného zesměšnění, prokázaní jejich neodbornosti, toho, že se pletou nebo nesouhlasu kolegů.

Vašim cílem je vytvoření pracovní kultury, která vítá rozdíly v názorech a pohledech na věc. Lidé, kteří jsou podporováni a oceňováni za jejich sdělení, budou v budoucnu mnohem častěji angažování a ochotni se o ně podělit. K tomu je zapotřebí vytvořit bezpečné prostředí, kdy se zaměstnanci nebudou cítit ohroženi. Vedoucí týmu by měl znát zásady zvládání a mediaci případných konfliktů. (http://www.firemni-sociolog.cz/cz/clanky/462-konflikt-s-podrizenym)

Tipy pro vytvoření konstruktivní kultury:

  • Nastavte jasná pravidla, která předpokládají sdělování názorů a nesouhlasu, a to je očekáváno, respektováno a oceňováno.
  • Pokud jste vedoucí, tak si dávejte pozor, zda nemůže docházet k tomu, že přes oficiální nastavení pravidel můžete své zaměstnance odrazovat či potlačovat.
  • Shodněte se s týmem na zařazení tohoto pravidla do skupinové normy.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520