30. 10. 2017   Mgr. Petr Hlušička

V dnešní době častý problém, který má obvykle jednu společnou proměnou. Nábor méně kvalifikovaných kandidátů, způsobený nedostatkem kvalifikovaných lidí na trhu práce. Jaké to má vlastně následky a jaká můžeme udělat opatření.

 

 

Nábor méně kvalifikovaných lidí má za následek vyšší fluktuaci jak v rámci zkušební doby, tak v následném období. Je to způsobeno několika vlivy. Pro samotné uchazeče je nástup a zapracování násobně náročnější, než pro odborně způsobilé uchazeče. S tím je spojená vyšší zátěž, stres a logicky i určitá nespokojenost a nevhodná očekávání. Noví zaměstnanci se musí potýkat nejen s problémy spojenými se zapracováním, ale často i novým způsobem systému práce. Zároveň se potýkají s nepřijetím ostatních zaměstnanců, jak z důvodu jejich ne-odbornosti, mizivých zkušeností, tak i určité nevraživosti způsobených zkušeností s fluktuací předchozích nekvalifikovaných nováčků.

Co můžeme udělat za opatření, které nám sníží tuto fluktuaci a další následné negativní dopady?

Systém mentorů a jejich rozvoj

Firmy často své nováčky dávají na starost vedoucím pracovníkům, což způsobuje jejich další zátěž a případné komplikace spojené s tím, že se jim nemohou dostatečně věnovat. Adekvátní řešení je, aby každý vedoucí měl vytipované zkušené podřízené, kteří mají i dobrý osobní přístup a vnitřní ochotu pomáhat ostatním.

Součástí toho je samozřejmě příprava vedoucích i jejich mentorů, aby si uvědomovali v čem všem spočívá jejich role, jaká má úskalí a na co si dávat pozor. Měli by mít dostatek znalostí a nástrojů, jak postupovat. Samozřejmostí je i podpora ze strany vedení i v oblasti jejich rozvoje, jak vést a motivovat.

Adaptační program

Součástí zaškolení nových zaměstnanců bývá i informační a odborný seminář. Co však bývá opomíjeno je seminář, který by se věnoval přípravě a podpoře těchto lidí na specifické podmínky daného provozu a zátěžové situace s tím spojené. Zároveň je vhodná podpora pro zvládání případných konfliktů, začlenění se do kolektivu a odbourávání s tím spojeného stresu.

Seminář pro stávající zaměstnance

Jedna z příčin, které mohou právě zvyšovat fluktuaci je nepřijetí ze strany stávajících zaměstnanců. To sice mohou podpořit samotní vedoucí, ale vhodný je i krátký prostor věnovaný právě jim, jehož cílem je, aby si uvědomovali to jaké dopady může mít jejich chování. Přivést je k uvědomění vlastní zodpovědnosti, zda společnost a jejich tým bude mít dostatek lidí, jaké budou mít vztahy na pracovišti a jaké mohou být začátky v novém zaměstnání a navíc jak náročné to musí být v jiném oboru.

Doporučujeme zvýšenou pozornost těmto kritickým bodům a dostatečný důraz na jejich naplňování. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a zkonzultovat možná řešení.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520