21. 5. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Mezi problémové typy může spadat i pasivní člověk, může mít negativní dopady i na tým a jeho vztahy. Jak můžeme s takovým člověkem pracovat a jak ho podpořit ke změně.

Tito lidé reagují na otázky, které jsou položeny, na kontroverzní prohlášení či jakékoliv situace, které považují za nepříjemné tak, že se uzavírají. V okamžiku, kdy po nich požadujete odpověď, tak zabručí, odpoví ano či ne, nebo jednoduše mlčí. Často se jedná o jedince s negativní zkušeností nebo nízkým sebevědomím.

Může být obtížné je odlišit od uzavřené či tiché osoby, ale ti se zase naopak při přímém oslovení nebrání reagovat. Největší komplikací u těchto osob je nedostatek informací a neznalost jejich názorů z důvodu jejich nekomunikace.

Odpovídajícím řešením může být kladení otevřených otázek, tedy ne těch, na které se dá odpovědět ano či ne. Pro začátek mohou být vhodné otázky: „Jak to vnímáte?“, „Co si o tom myslíte?“. Podpořte je pohledem a poskytněte jim dostatečný prostor k vyjádření. I ticho může být v tomto případě adekvátním motivujícím prvkem, který může být doplněn dalšími otevřenými dotazy.

Snažte se za všech okolností zachovat klid a přistupovat k nim rovnocenně, pokládejte jednoduché otevřené otázky a trpělivě vyčkávejte na odpovědi. Neobávejte se chvil mlčení. Pokud se nedaří se domluvit, zkuste neutrálně pojmenovat, co se děje a položit opět otázku s otevřeným koncem.

Povzbuzujte jemnými náznaky, posilujte jejich sebevědomí. A věřte, že časem vykoukne z pasivního krunýře.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520