18. 6. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Setkali jste se někdy s typem člověka, který ví všechno, všude byl a na všechno má svůj názor? Jaký vliv to na Vás mělo? Dalším příkladem problematického typu člověka může být všeználek, jeho dopady na tým a jakým způsobem s ním můžete pracovat.

Předvádějí se, zvláště své intelektuální schopnosti – ostatní jsou pro ně nudní, únavní a nezajímaví. V ostatních tak mohou vzbuzovat vztek, odpor a agresi. Mohou být i tyrani, přesvědčivé vystupování, vemlouvavost, poučování, snaha být středem pozornosti, nebývají skutečnými experty, opírají se o laciná, pochybná data, např. z médií. Chtějí mít obdiv a uznání ostatních.

Často si ani neuvědomují, že toho v reálu o dané problematice moc neví. Všeználci jsou často velmi zvídaví a jsou velmi dobří ve sběru informací. Poskytněte zpětnou vazbu k předávaným informacím a opravujte případná pochybení, dáte tak prostor k napravení případných škod. V případě potřeby požadujte vyjasňování faktů, protože všeználek často komunikuje příliš všeobecně. Například, když používá všichni to …., tak můžete požadovat, kdo konkrétně

Zároveň musíte být připraveni poskytnout všeználkovi únikovou cestu v okamžiku, kdy zjistí, že jste v dané problematice expert nebo mát více znalostí. Oceňte ho za přístup a snahu, a nechte ho například zajistit další podklady.

S ohledem na jejich potřeby v oblasti uznání, se vyhněte otevřené konfrontaci před skupinou. V případě nutnosti řešte situaci mezi čtyřma očima. Pobavte se s ním o dopadech na kolektiv a jakým způsobem může jejich přístup být vnímán negativně. Podpořte je v konstruktivní cestě budování respektu a uznání u ostatních díky jeho silným stránkám.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520