9. 12. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Aktuální spolupráce s maminkami na rodičovské je z pohledu praxe firem spíše minimální. Důvody pro to jsou různé, ale především organizační. Skutečností zůstává, že návrat po dlouhé pauze bývá často komplikovaný a firmy i maminky do toho následně investují velké množství energie. Co je ale dle průzkumů firem faktem, že více než 80 procent maminek by alespoň částečné zapojení do pracovních aktivit přivítalo.

Maminky, případně otcové, na rodičovské dovolené procházejí poměrně zásadním obdobím svého života, které je plné nových zážitků a informací. Velmi často se do tohoto nového světa ponoří naplno a nemají zpočátku prostor ani energii věnovat se čemukoliv jinému. Nicméně poměrně brzo jim začne do určité míry chybět sociální kontakt a prožitky z pracovního prostředí. A to u docela velkého počtu rodičů, bavíme se tu o více než 80 procentech případů, kdy by dotyční ocenili možnost se alespoň částečně podílet na projektech ve své předchozí práci.

Vytvořit vhodné příležitosti, jak se mohou maminky zapojit do aktivit ve své práci, může být sice náročné, ale přesto výrazným přínosem pro všechny strany. Zaměstnavatel dokáže ocenit přínos pracovníků, kteří jsou motivováni se zapojit a mají zkušenosti z daného prostředí. Zároveň rodiče, kteří mají zajištěnou podporu rodiny či jinou formu péče o dítě, mohou naplnit svoji potřebu sociálního kontaktu a také využít svých odborných schopností včetně jejich uznání.

V případě, že dokážeme udržet kontakt s maminkami na rodičovské dovolené, jak na sociální, tak částečně i na pracovní úrovni, jsme tímto schopni snížit bariéru a zátěž spojenou s návratem do zaměstnání. Firma tímto dokáže nejen využít pracovních kvalit svých zaměstnanců na rodičovské, ale také udržet s nimi vazbu. Maminky na rodičovské se určitě raději vrátí do zaměstnání, které jim tímto způsobem dokázalo vyjít vstříc.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520