31. 7. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Ačkoli nezaměstnanost zůstává na rekordně nízké úrovni, u firem, se kterými se stýkáme, vidíme změny ve struktuře zaměstnanců. Co předznamenávají si zatím nedovoluji odhadnout.

První a asi nejdůležitější změnou, která začala být pozorovatelná již na počátku letošního roku je změna způsobu práce obchodních oddělení v B2B firmách. Jestliže dříve platilo, že většina obchodů zahrnujících použití výrobních nebo logistických kapacit byla plánovaná s dvou i víceletým předstihem, tento horizont se napříč obory i náplní práce strmě přiblížil. V současnosti jsou kapacity alokovány někdy půl roku, někdy tři měsíce a někdy i jen měsíc dopředu. Neznamená to nutně, že by práce bylo méně, ale znamená to větší míru nejistoty. V provozu firem se nicméně opět – někdy po dlouhých letech, začínají objevovat „prázdná“ místa, tedy krátkodobé výpadky poptávky a spolu s ní i výroby. Vidíme to mj. na tom, že stále více společností nabízí své volné kapacity – jev dříve nevídaný.

Vraťme se ale k zaměstnancům. Již v prvních měsících roku 2023 začalo docházet na některých dříve silně exponovaných místech k omezování náboru a k tomu, že se personální politika přeorientovala ze získávání nových zaměstnanců na stabilizaci stávajících. Ruku v ruce s tím nyní dochází k viditelné redukci sezonních forem práce, ať už jde o brigádníky, „dohodáře“, nebo agenturní zaměstnance, případně krátkodobě využívaná OSVČ a také není kompenzována přirozená fluktuace. Je léto, a média jsou plná článků o tom, jak v dnešní době požadují brigádníci nejméně 300 Kč za hodinu práce v nekvalifikovaných oborech, my však víme, že realita je naprosto odlišná.

Po konci hluchého období od ukončení protipandemických opatření v roce 2021 do jarních měsíců letošního roku došlo v některých společnostech k obnovení optimalizačních programů, které byly plánovány ještě před pandemií. Změnil se však jejich účel – zatímco původním účelem bylo optimalizovat využití lidských zdrojů s ohledem na nedostatek pracovníků, nyní je zjevnou motivací snaha ušetřit na personálních nákladech.  O to více se ale personální oddělení setkávají s poptávkami po práci, paradoxně ne od nezaměstnaných (kterých je stále velmi málo), ale od zaměstnanců jiných firem, kteří hledají vyšší mzdu, ale také, a někdy to otevřeně říkají, vyšší míru jistoty a stability.

Co to všechno znamená? Některé z jevů, které jsem zde popsal jdou na vrub sezónnosti, další však ukazují na nejistotu v ekonomice a na to, že výrobní a skladovací kapacity, které společnosti rozšiřovaly před a bezprostředně po pandemii byly v řadě případů naddimenzované. Tomu se musí přizpůsobovat také politika zaměstnávání, a to navzdory v současné době stále velmi nízké nezaměstnanosti. Co se stane do budoucna nyní nedovedeme odhadovat.

Jak je to u vás? Přijímáte zaměstnance, nebo hledáte rezervy a úspory? Napište nám a podělte se o svůj názor.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520