22. 2. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Home office bylo vždy vnímáno jako určitý benefit, který byl brán jako nadstandardní a občasný. Současná situace nám ho poskytla v širší míře, než bychom si nyní přáli, a to včetně jeho negativních doprovodných jevů. Ať na straně zaměstnanců nebo jejich nadřízených.

Home Office sám klade poměrně vysoké nároky na osobní i odbornou vyzrálost. A to jak z pohledu vlastní sebedisciplíny, schopností time managementu, organizace práce, ale i dovedností ve využití on-line nástrojů.

Do zátěže se dostáváme i díky naší přirozené potřebě po komunikaci a interakci. Tím není na mysli pouze její osobní a neformální rovina, ale také v pracovním kontextu. Především adekvátní výměna názorů, vyjasnění si cílů nebo podávání zpětné vazby.

Toto jsou jedny z klíčových oblastí, které dlouhodobou odlukou od samotného pracoviště, kolegů a nadřízeného velmi často trpí a mohou zanechávat dlouhodobé následky. Dopady jsou samozřejmě patrné i na vzájemných vazbách a vztazích vůči týmu a organizaci.

Do toho samozřejmě vstupuje stres spojený s celkovou nepřehledností, se situací doma, s dětmi a dalšími faktory. To jsou pochopitelně propojené nádoby, které mají zásadní vliv na naše celkové fungování. S tímto si musíme umět poradit, odreagovat napětí a snažit se danou situaci zvládat. Ne vždy je to snadné a někdy se to může zdát i nad naše možnosti.

V tomto kontextu nesmíme zapomínat, že jednou z důležitých úloh vedoucího pracovníka je zodpovědnost za své podřízené. Jak z pohledu řízení a organizace práce, tak jejich podpory a rozvoje. To se ale mírně řečeno ztrácí společně s možnostmi komunikace, která je často omezena na telefonní, e-mailovou nebo on-line komunikaci.

V těchto podmínkách častěji dochází k nedorozumění, špatnému pochopení cílů, a především narušení kooperace mezi jednotlivými členy týmu. Ztrácí se nám vzájemné vazby a určitá sounáležitost. Je rolí vedoucího, aby toto vnímal a vedl v patrnosti. Je důležité realizovat kroky, které mohou snížit množství těchto jevů a zároveň i mírnit zátěž z home office.

Vyhraďte si prostor na osobní rozhovor

S ohledem na ztížené možnosti vzájemné komunikace je zásadní vyhradit si čas a prostor na pravidelné individuální rozhovory s podřízenými. Vždy samozřejmě vycházíme z reálných možností, které se odvíjí minimálně od velikosti našeho týmu. Tyto individuální meetingy nám poskytnou nejen prostor k vyjasnění si cílů, předání vzájemné zpětné vazby, ale také posílení osobních vazeb a určité odreagování.

Pokud jsem schopen si jako vedoucí najít čas na své podřízené, pobavit se s nimi jak pracovně, tak neformálně, tak jim dávám jasný signál toho, že jsou pro mě oni i jejich práce důležitá.

Realizujte ne/formální on-line týmové schůzky

Pro podpoření vzájemných vazeb a interakce mezi jednotlivými členy týmu není na škodu realizovat pravidelná on-line setkání na fázi dobrovolnosti. Nemělo by se jednat úplně o volnou zábavu, ale spíše o setkání, která budou sledovat určitý cíl nebo zadání, které není úplně zásadní. Neměla by mít moc dlouhá, aby nebyla vnímána jako zatěžující a jejich průběh by měl mít spíše volnou formu, která uvolní napětí a podpoří i neformální komunikaci.

Toto jsou příklady z praxe, které se nám a našim klientům osvědčili. Může jich být samozřejmě celá řada, vždy záleží na konkrétním týmu, podmínkách a celkovém nastavení. Jaký postup jste zvolili u vás a co zafungovalo?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520