3. 6. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Co řeší a trápí management se kterým se potkává Firemní sociolog? Aktuální problémy vypadají pohledem praktického poradenství zcela jinak, než na sociálních sítích. Ostatně, posuďte sami.

Když jsme zde na začátku letošního roku psali o tom, že největším problémem firem je pokud jde o personální řízení nejistota, a že klíčový bude konec druhého kvartálu 2024, předpokládali jsme, že firmy jsou spíše optimistické a očekávají hospodářské oživení. Zda k němu došlo z pohledu byznysového říct nedovedeme, ale protože nedostatek personálu trvá i nyní počátkem léta předpokládáme, že z pohledu firem dochází ke zlepšení perspektivy. Co ale lepší není je skutečnost, že řada výrobních a průmyslových společností pro letošní léto nepočítá s brigádními zaměstnanci. Je to proto, že jednak potřebuje vyčerpat nevyužité hodiny svého kmene, spotřebovat dovolenou a byť práce jako taková je, její perspektiva stále není ideální.

Pokud jde o personální řízení, vidíme zájem o tři  klíčová témata. Prvním je komunikace negativ a nepříjemných zpráv, což nutně nemusí být katastrofické věci, ale zkrátka a dobře ne úplně populární rozhodnutí nebo situace. Manažeři tato témata vyhledávají nejen když jim jsou skutečně vystaveni, ale i tehdy, když vidí jejich krátkodobou perspektivu.

Druhým aktuálním problémem a tématem je otázka komunikace a vyjednávání se zástupci zaměstnanců. Ať už se jedná o regulérní odbory a odboráře, nebo neformální nátlakové skupiny, jejich aktivizace je jasně patrná a jejich požadavky i přístup asertivní. Musím říct, že je to docela překvapení, protože letošní inflace je poměrně nízká a katastrofické ceny energií již snad také byly zažehnány.

Třetím tématem se kterým se v současné době setkáváme je otázka posilování spolupráce, zjednodušeně řečeno ochoty zaměstnanců vykonávat příkazy a rozhodnutí managementu a být mu podporou. To znamená práce s problémovými lidmi, s kritiky, s ne ideálně spolupracujícími liniovými vedoucími, kteří mají někdy tendenci stát spíše na straně zaměstnanců, než vedení, kterého jsou ale součástí.

Co naproti tomu tématem není: firmy, se kterými se setkáváme neřeší diverzitu, neřeší uhlíkovou stoupu (pokud jim toto téma nediktuje zahraniční vedení), nezajímá je digitální transformace a i průmysl 4.0 je již hlubokou minulostí.

Blíží se polovina roku 2024 a i když je stále mnoho nejistého ohledně dalšího vývoje, zůstáváme velmi mírnými a střízlivými optimisty v tom smyslu, že bude lépe.

Jak se daří vám? Napište nám do našeho fóra.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520