8. 11. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Empatie je jedním z klíčových faktorů, když přijde na pořad dne řešení konfliktů, zvládání náročných situací, ale také obyčejné vedení týmu. Je to velmi často neuvědomovaný nebo nevyřčený aspekt, který ale zásadním způsobem ovlivňuje nejen naši úspěšnost, ale také spokojenost.

Společnosti se snaží hledat nové nebo rozvíjet stávající manažery, takovým způsobem, aby podpořili svůj další růst, ale také schopnost zvládat náročná období. Často se soustředí na jejich vzdělání, zkušenosti, a i osobní přístup. Málokdy si ale uvědomují, že jeden z klíčových faktorů je méně uchopitelný nebo očekávatelný. Je jím právě empatie, která nám pomáhá chápat a rozumět potřebám druhých.

Naše schopnost být zaměřen na druhého člověka je jedním ze zásadních aspektů, které ovlivňují nejen úspěšnost manažera, ale v případě vzájemné empatie v týmu i úspěšnost a spokojenost jeho jednotlivých členů.  Umět se vcítit a navazovat kontakt s druhými je pro náš život zásadní, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Projevování empatie na pracovišti celkově zlepšuje mezilidské vztahy a vede k efektivnější komunikaci a pozitivním výsledkům, a to jak v pracovním, tak i osobním životě.

Dopady a vliv empatie na pracovišti je patrný i v rámci jasných faktů. Podle zahraničních studií je příčinou odchodu zaměstnanců zhruba v jedné třetině nedostatečná empatie na pracovišti. A podle průzkumů přes 87 % generálních ředitelů uvádí, že empatie zlepšuje finanční výsledky společnosti a vede k vyšší produktivitě a motivaci zaměstnanců.

Tyto fakta a samotný význam empatie začíná být o to důležitější v období, kdy jsme nuceni na našich pracovištích omezovat sociální interakci a přímou komunikaci. Již v současné chvíli si můžeme všímat poklesu v motivaci, výkonnosti i propadu sociálních dovedností u zaměstnanců.

Aktuálním tématem se začíná stávat podpora mezilidských vztahů a kooperace mezi podřízenými natolik, aby nedocházelo k těmto dopadům.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520