5. 12. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Tato otázka visí ve vzduchu v médiích, v politické sféře a samozřejmě v mnoha firmách. Máme důvod obávat se nyní masivnějšího propouštění? Komentář Firemního sociologa

Firmy, se kterými se setkáváme, jednoznačně a viditelně hledají cesty, jak ušetřit náklady prakticky ve všech oblastech. Důvodem úspor je kombinace vysoké inflace, vysokých nákladů na vstupy a zejména energie, nejistá budoucnost a v některých oborech také zřetelný pokles nových zakázek a objednávek a také pokles rentability těch stávajících, pokud byly sjednány dlouho dopředu a nebyly dostatečně zajištěny proti inflaci.

„Firmy, se kterými se setkáváme, nechtějí propouštět, začínají se na tuto možnost ale intenzivně připravovat“.

 Snaha šetřit se projevuje ve všech oblastech, personální rozpočty patří mezi ně. Přesto alespoň prozatím nevidíme znaky výraznějšího propouštění. Zjevnou snahou je šetřit jednak na variabilních složkách mezd, jednak na benefitech a výhodách pro zaměstnance, zejména na těch, které nebyly sjednány v rámci kolektivního vyjednávání. Důvod tohoto jednání spatřujeme v předpokladu (nebo naději), že v průběhu roku 2023, především pak po konci 1. kvartálu, dojde k citelnějšímu ekonomickému oživení. Ztráta zaměstnanců, jakkoli ekonomicky výhodná, by se mohla stát jeho brzdou a překážkou nastartování růstu. Skutečnost, že v současnosti dochází k poklesu objednávek, je rizikem, nicméně zaměstnavatelé sázejí na to, že se jedná pouze o dočasný výkyv spíše než o příznak nadcházející déle trvající krize.

Přestože konec roku 2022 bude znamenat pokles pracovních míst, jako skutečně důležité datum v této oblasti vidíme 31.3.2023. Jestliže nastane oživení ekonomiky, firmy se vrátí k navyšování personálních rozpočtů jak náborem dalších zaměstnanců, tak stimulací jejich odměňování, opětovným navyšováním benefitů a růstem mezd. V opačném případě bychom se ve druhém kvartále  ale mohli dočkat skokového a velmi výrazného nárůstu nezaměstnanosti.

Firmy, ale také stát, by se měly připravit na možnost, že nastane méně příznivá okolnost, tedy že kombinace pandemie, války, inflace a energetické krize povede k rozvoji krize celé ekonomiky. I pokud se tak nakonec nestane, je to jistější než doufat v rychlý návrat k růstu bez ohledu na reálné podmínky.

Kontakt: vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520