13. 2. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Nedávné události nejen v českých firmách ukázaly, jak důležité je, aby se zaměstnanci dokázali domluvit se svým vedením, a jak velký problém je, když vedení není české.

Kombinace českých pracovníků a zahraničního managementu je v českých firmách obvyklá. Drtivá většina společností již opustila dříve běžnou praxi, a sice, že na pozicích managementu včetně těch, které jsou v kontaktu se zaměstnanci provozu se nacházeli zahraniční manažeři, a jde cestou českého managementu od liniové přes střední, po vyšší úroveň. Přesto se stává – a je to zdrojem problémů, že skutečnou rozhodovací pravomoc nesou  zahraniční manažeři, ať už působící v České republice, nebo mimo ni. V běžném provozu to samozřejmě nijak nevadí, ale nastane-li problémová situace, třeba kolektivní vyjednávání, nebo nutnost vysvětlit lidem pro ně negativní změnu, je to problém.

Jak postupovat v takovém případě?

Na mnoha místech tohoto serveru se můžete dočíst, že pro zdravé vztahy a fungování komunikace ve firmě je důležité, aby se vedení snažilo být svým zaměstnancům blízko. Pokud ale mezi zahraničním managementem a zaměstnanci existují větší kulturní rozdíly (vedení nepochází ze Střední Evropy), je lépe, když je každodenní komunikace s pracovníky svěřena někomu, kdo jim doopravdy rozumí, tedy českému managementu. Jeho úkolem je pak kromě jiného také zprostředkovávat požadavky a potřeby zaměstnanců a komunikovat rozhodnutí zahraničního vedení smysluplným a pro zaměstnance srozumitelným způsobem. Pokud toto není možné, je potřeba, aby ve firmě existoval alespoň jeden člověk, který je zodpovědný za komunikaci se zaměstnanci a případně jejich zástupci a aby to byl buď český manažer, anebo pověřený člověk ze středního vedení firmy. Tento zaměstnanec pak k ostatním „mluví hlasem managementu“.  

V praxi se stává, že i když takto nastavený komunikační kanál existuje, český management má jen velmi omezené pravomoci a zahraniční tak rozhoduje o věcech, které objektivně nemůže posoudit. Co dělat v takovém případě? Osvědčenou cestou je také určit člověka, který bude zodpovídat za to, že zahraničnímu vedení vysvětlí a bude průběžně aktualizovat znalosti o kulturních a sociálních podmínkách českých zaměstnanců. Je to důležité, protože jsme se již setkali s tím, že se zahraniční management pokoušel řešit jejich sociální požadavky sice v dobré víře, ale zcela neadekvátními nástroji – s důsledky, které si dovedete představit.

Zahraniční manažeři potřebují slyšet – jasně a jednoznačně – od svých českých partnerů dvě věci. První z nich je to, že k zaměstnancům je v našem kulturním prostředí nezbytné přistupovat jako k partnerům; v rámci pevně daných pravidel a zásad, které jsou vymezeny zákony, a že stejně je s nimi třeba i komunikovat. Druhou informací je, že nejlepší možností je tuto komunikaci delegovat na lokální vedení, ale zásadně vždy včetně pravomocí rozhodovat o rozpočtech.

Pokud máme člověka, který toto umí managementu sdělit a opakovat, nemáme vyhráno, ale jsme o krok blíže k vzájemnému porozumění. Chybí-li nám argumenty, tím nejlepším a nejvíce osvědčeným je, že pokud ve firmě vládne klid a porozumění, poskytují zaměstnanci optimální výkon, a tedy i výsledky.

Řešíte ve firmě podobnou situaci? Dejte nám vědět, rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520