15. 5. 2023   Mgr. Petr Hlušička

V dnešní době se stává prokrastinace stále větším problémem a technologie nám to v mnohém usnadňují. Další vývoj a dopady v této oblasti můžeme v dnešní době vidět například na studentech vysokých škol. Mají poměrně hodně volnosti, ale málo struktury, a to jsou otevřené příležitosti k prokrastinaci. Těmito trendy a provázaností prokrastinace se zdravotním stavem se zabývalo již několik studií. V tomto článku se podíváme nejen na nejnovější výzkumy a zjištění, ale také na to, jak se s tímto problémem vypořádat.

Nedávné výzkumy se začali zabývat vztahem mezi prokrastinací a naším zdravotním stavem. Jeden z posledních se zaměřil na vzorek vysokoškolských studentů, ti mají poměrně velkou svobodu nakládat s vlastním časem a úkoly. S touto svobodou však přichází i pokušení prokrastinovat. Studie bohužel ukázaly, že nejméně 50 % vysokoškolských studentů prokrastinuje do té míry, že to může mít výrazně negativní dopad na jejich vzdělání. Je však prokrastinace škodlivá pouze pro náš studijní úspěch, nebo může mít negativní důsledky i pro naše fyzické a duševní zdraví?

Studie zjistily, že prokrastinace je spojena s vyšší mírou stresu, nezdravým životním stylem a celkově odkládáním řešení problematických situací, včetně vyhledání pomoci při zdravotních problémech. Tyto studie však nedokázaly určit směr tohoto vztahu. Je prokrastinace příčinou špatného fyzického a duševního zdraví, nebo je tomu naopak?

Odpověď na tuto otázku se snažili nalézt vědci ve Stockholmu, kteří provedli dlouhodobou studii. Nabrali 3 525 studentů z osmi univerzit a požádali je, aby po dobu jednoho roku každé tři měsíce vyplňovali dotazníky. Výsledky ukázaly, že vyšší míra prokrastinace byla po devíti měsících spojena s poněkud vyššími příznaky deprese, úzkosti a stresu.

Studenti s vyšší mírou prokrastinace také častěji uváděli bolesti ramen nebo paží, horší kvalitu spánku, větší osamělost a větší finanční potíže. Tyto souvislosti zůstaly zachovány i po zohlednění faktorů, jako je věk, pohlaví, úroveň vzdělání rodičů a předchozí medicínské diagnózy.

Ačkoli žádný konkrétní zdravotní výsledek nebyl silně spojen s prokrastinací, výsledky naznačují, že prokrastinace může mít význam pro celou řadu zdravotních následků, včetně psychických problémů, bolestí a nezdravého životního stylu.

Dobrou zprávou je, že klinické studie prokázaly, že kognitivně-behaviorální terapie je účinná při snižování prokrastinace. Tento typ terapie nám pomáhá překonat prokrastinaci tím, že rozdělí dlouhodobé cíle na krátkodobé, zvládne rozptýlení (například vypnutí mobilního telefonu) a zůstane soustředěný na úkol navzdory prožívání negativních emocí.

Vyžaduje to určité úsilí a vůli, takže se nejedná o něco, co se odehraje během krátké doby. Ale i malé a postupné změny mohou mít velký efekt. Můžete například začít už dnes tím, že necháte mobilní telefon v jiné místnosti, když se potřebujete soustředit na nějaký úkol.

Závěrem lze říci, že prokrastinace může mít negativní důsledky nejen pro pracovní výsledky či úspěch, ale tak pro naše fyzické a duševní zdraví. Například s pomocí kognitivně-behaviorální terapie a malých změn v našich návycích však můžeme prokrastinaci překonat a dosáhnout svých cílů při zachování dobré pohody.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520