14. 10. 2013   PhDr. Jan Drahoňovský

Víte, proč jsou podvodníci a manipulátoři tak úspěšní? Protože většinu práce udělají jejich oběti za ně! Jim stačí jen podpořit je v jejich iracionálních přesvědčeních a následně vmanévrovat, kam potřebují. Svobodu a autonomii si tedy nejlépe uchováme, když začneme u sebe sama a přehodnotíme přesvědčení ve své hlavě.

 
  • Nesmím udělat žádnou chybu!

Pokud by tomu tak bylo, nenaučili bychom se ani chodit, protože při prvním pádu bychom to vzdali a dali přednost „jistější“ chůzi po čtyřech. Samozřejmě že chybu udělat můžete, a vemte jed na to, že chyby dělat budete. Nenechte se zmýlit tím, že někomu jinému to jde, protože často nevíme vůbec nic o tom, jak dlouho se to učil, a co všechno jiného umí mizerně nebo neumí vůbec.

  • Měl jsem smůlu na lidi. (varianta: na ženské / chlapy)

Ale nepovídejte! Co když je to celé trochu jinak? Dlouhodobým sledováním některých „smolařů“ jsem dospěl k závěru, že tito přitahují jako magnet určitý stále stejný typ lidí. Samozřejmě že se během života setkávají s mnoha různými lidmi, ale většina z nich je „vnitřním radarem“ vyhodnocena jako zcela nezajímaví pro nějaký potenciálně výnosnější podnik (obchodní nebo erotický vztah). Při podrobnějším rozhovoru zpravidla vyjde najevo, že již na začátku se budoucí oběti na dotyčném „cosi“ nezdálo, měla z něho intuitivně nedobrý pocit. Tento varovný signál však bývá úspěšně přehlédnut, stejně jako další. Dokonce to často vypadá, jako by „oběť“ neměla žádnou volbu, nýbrž se nevyhnutelně sunula přímo k okraji propasti a dál. 

Samozřejmě že ne každého dokážete zavčasu prokouknout a občas naletíte. Nakonec právě od takových se můžete mnohému naučit, ale jen tehdy, když se přestanete cítit jako oběť.

  • Až vyřeším tento problém, všechno už půjde hladce.

Kéž by to tak bylo! V této chvíli řešíme jednu věc a neustále nám víří hlavou a nevidíme nic jiného. Pokud se ji podaří vyřešit, přijde zpravidla něco nového, co vám předtím na mysl vůbec nepřišlo. Proto moudrý člověk usiluje spíše o prevenci a zvažuje možné důsledky v dlouhodobém horizontu. Pak volí takové kroky, které snad v budoucnu nepřinesou výrazný nárůst sekundárních problémů. Naopak člověk neuvážlivý věci neřeší, vidí pouze aktuální problém a ten se snaží za každou cenu od sebe odhodit, aby měl klid. Jenže tato řešení jsou krátkodobá a přináší řadu problémů dalších (které by jinak ani nevznikly).

Tip: Chcete se dozvědět více? Objednejte si do firmy některý z našich seminářů

Např. mnozí řeší manželské neshody a přijde jim to tak nesnesitelné, že volí rozvod, aby už „měli konečně pokoj“. Jenže pokoj nemají, neboť následně se musí řešit majetkové vypořádání, styk s dětmi, komplikace s novým partnerem (a jeho případnými dětmi) atd. Mnoho lidí zpětně neochotně přiznává, že kdyby věděli, co přijde, byli by se k tomu zkusili postavit jinak.

  • Musím si za každou cenu vybrat: buď – anebo.

Toto přesvědčení považuji za mimořádně nebezpečné, je často používáno manipulátory, když chtějí někoho k něčemu dotlačit: „Musíš si vybrat, buďto budeš hrát s námi, nebo proti nám.“ a dá se vysledovat v mnoha podobách. Tvrzení, že existují jen dvě možnosti řešení, není však pravdivé. Ve skutečnosti existují minimálně dvě možnosti, mnohem spíše jich ale bude tři a více, to že je zatím nevidíte, neznamená ještě, že nejsou. Je také možné, že je sice vidíte, ale za možnosti je vůbec nepovažujete. Doporučuji v takovém případě zabývat se právě těmi alternativními možnostmi. Ne proto, že by byly lepší než ty základní dvě, ale protože se vám tím otevře mysl a začnete přemýšlet kreativně a také se sníží tlak, který na sebe kladete.

  • Není možné, aby se ke mně někdo choval ošklivě nebo hnusně, to rozhodně nesnesu!

Ve skutečnosti se za tím skrývá požadavek, že vás musí mít všichni okolo rádi. A to je vysoce nepravděpodobné! Pokud se k vám opravdu všichni chovají ohleduplně, mnozí z nich budou vedeni zcela jinými motivy, než přátelskými city, anebo zatím nedošlo k vyhrocené situaci, kdy by se prokázaly jejich opravdové pohnutky ve vztahu k vám. A nesnesete vědomí, že vás někdo rád nemá, nebo to, že není ochoten se přetvařovat? Pokud se budete na toto příliš fixovat, možná si pro pár „pitomců“ nevšimnete lidí, kteří vás skutečně respektují a smýšlejí s vámi dobře.

Přeji vám, ať si zachováte chladnou hlavu a vřelé srdce!

Přečtěte si také První a druhý díl Jak lžeme sami sobě a dozvíte se více

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520