24. 2. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Je často vnímán jako negativní situace, která je nežádoucí. Opak je pravdou. Jedná se o signál, který nás upozorňuje na nevhodný stav a nutí nás ke změně. Vnímejme tedy konflikt jako příležitost k dalšímu vývoji.

Konflikty nám umožňují přinášet změnu do stagnujících a nefunkčních systémů. Poskytují nám prostor a impuls, který nás má přimět k nápravě. Dodává dynamiku do nevhodně nastavených procesů.

V okamžiku, kdy se konflikty a jejich příčinami nebudeme zabývat, odsuzujeme se ke stagnaci a postupnému úpadku. Jedná se totiž o přirozené mechanismy každého systému, které mu umožňují dosahovat rovnováhy.

V okamžiku, kdy se nacházíme v systému, kde se nevyskytují konflikty (tedy přirozené podněty k inovaci), tak zákonitě bude docházet k jeho rigiditě a úpadku.

Naopak v systému, kde se konflikty vyskytují, se můžeme dostat do dvou možných stavů.
A)    Konflikty se nezabýváme a neřešíme je
-    dochází k narušení celkové rovnováhy systému, dochází k rozpadu
B)    Konfliktům se nevyhýbáme a využíváme je
-    systém se učí a hledá vždy optimální rovnováhu, dokáže se přizpůsobovat změnám a přetrvává a vnitřně se posiluje

Konflikt nám přináší možnost se dál vyvíjet a zlepšovat. Samozřejmě za předpokladu, že jsme motivováni ho řešit a jsme toho schopni. Berme ho tedy jako podnět a příležitost.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520