5. 2. 2024   Mgr. Petr Hlušička

Konflikty v týmech nejsou ničím neobvyklým, ale mohou způsobit značné nepohodlí a vést k pnutím, které mohou váš tým paralyzovat. Jak se vyrovnat s neshodami a přivést tým zpět na cestu k efektivitě?

Konflikty, které v týmech často vznikají, mohou způsobit, že budete chtít v zoufalství a vyčerpání z těch věčných komplikací zavřít do své kanceláře a věnovat se pouze odborným rozhodnutím od stolu bez komunikace s okolím. Jak to ale vrátit do starých nebo alespoň funkčních kolejí?

Prvním krokem k efektivnímu řešení neshod je pochopení, že konflikt je přirozenou součástí týmové práce. Ve skupině by měl konflikt existovat, zejména při složitějších úkolech. Pochopení, proč ke konfliktům dochází, kdy se do konfliktu zapojit a jak jim předcházet, je klíčovou dovedností pro každého vedoucího týmu.

Někdy se můžeme setkat s přístupem, kdy vedoucí se podobnými věcmi nechtějí zabývat dříve, než k nim opravdu dojde. To je ale mnohdy pozdě, protože dopady rozjetého konfliktu nebo hádek jsou velmi často nevratné a trvale destruktivní pro celý tým, nejen pro hlavní aktéry. Je velký rozdíl stabilizovat a přesměrovat energii v počátku než žehlit ex post.

Pokud jsme na podobné situace připraveni, uvědomujeme si, že k nim dojde, tak můžeme připravit nejen sami sebe, ale také náš tým. Pokud s ním následně projdeme několik vypjatých situací nebo krizí, tak nás to bude naopak posilovat v dovednostech, odhodlání a soudržnosti.

Mimo samotné přípravy a nácvik postupů je klíčové zajistit, aby členové týmu sdíleli společný účel, hodnoty a identitu. Diskuse o týmu samotném, zaměřená na jeho účel, může posílit jednotu a snížit pravděpodobnost vzniku konfliktu. Pomůžeme nám to v zaměření na to podstatné a samotné konflikty budeme brát jako průvodní jevy při dosahování našich cílů.

Při probíhajícím konfliktu bychom měli mít na paměti několik zásad.

  • Buďte proaktivní

Čím dříve zasáhnete, tím lépe. Jakmile spor začne, emoce mohou narůstat, takže je obtížnější situaci zastavit. Velmi často dochází k efektu sněhové koule, kdy se postupně nabalují nejen další účastníci, ale i jednání, které plamen dále rozdmýchává. A nechat rozhořet konflikty může mít za následek silné emoce, poškozené vztahy a trvalou zášť.

Někdy se i původně jednoduchá neshoda mezi jednotlivci může během krátké chvíle změnit ve vážný konflikt v rámci celého týmu. Je tedy důležité, aby si manažeři týmů byli vědomi dynamiky týmu a uvědomovali si co se jim v něm odehrává.

  • Normy a společná dohoda

Nejlepší přístup k řešení sporů, jakmile propuknou, je vrátit se k něčemu, na čem se tým může nebo již dohodl. Mohou to být explicitní nebo implicitní týmové normy. Pokud jste předtím nediskutovali o normách jako tým, nyní je vhodná doba na rozhovor. Zaměření na týmové normy při řešení sporů může posloužit jako stabilizující faktor. Jasně nastavené normy nám pomáhají upozornit na to co všichni vnímáme jako důležité a pomáhá nám to táhnout za jeden provaz. Vedení týmu by mělo pomoci členům dosáhnout dohody, respektujíc přitom obě strany.

Pokud už došlo ke konfliktu, tak je důležité udržet tým v pohybu a soustředěný na společný cíl. Není nic lepšího pro nápravu než začít znovu společně pracovat.

Zvládání neshod v týmu vyžaduje nejen reakci na probíhající konflikt, ale také preventivní opatření a schopnost nasměrovat tým zpět k pozitivní spolupráci. S pečlivým vedením může tým vzejít z neshod silnější než kdy dříve.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520