1. 9. 2014   PhDr. Vojtěch Bednář

Český, a nejenom český podnikatel je neustále atakován lidmi, kteří se mu snaží pomoci. Poradci, lektoři, trenéři, koučové, následování pestrou škálou zlodějů a šarlatánů mohou být právě tak užitečnými a podnikání přinést benefit, jako se stát klíštětem, případně zlem, které vaši firmu zcela rozklíží. Jak poznat dobrého od špatného, a jak se v nich vůbec zorientovat? Pokusme se na tyto otázky odpovědět.

Když jsem na svém blogu nedávno publikoval příspěvek o koučích, respektive vyjádřil skeptické přesvědčení, že většina tak zvaných koučů o koučování nic neví, ale vidí v něm buď řešení svých vlastních mindráků, nebo rovnou velké peníze, ocitl jsem se pod očekávanou palbou kritiky, a trochu méně čekanou palbou dotazů. Kdo je to kouč? Jak vlastně odliším kouče, od poradce? Čím mi může být prospěšný? Dotazy přicházely od lidí, které jsem měl za zkušené a seniorní manažery, a nakonec daly vzniknout tomuto textu. Rádi bychom se v prázdninových číslech časopisu Byzmag pokusili do problematiky firemního poradenství a podpory vůbec vnést trochu světla – jednoduchým, srozumitelným a přehledným způsobem. Dnes si popíšeme, co dělají jednotliví lidé, kteří se skrývají pod někdy tajemnými názvy profesí z oblasti poradenství. Příště si dáme pár tipů, jak rozeznat ty seriózní od těch méně. Pojďme na to

 

Proč odborník?

Každý podnikatel, manažer, vedoucí pracovník, občas řeší problém, se kterým si neví rady sám, a potřebuje práci experta. Ať jde o pomoc s dalším směřováním firmy, o vyřešení konkrétní problematické situace, nebo o podporu konkrétní dovednosti členů týmu, případně jejich vzájemné souhry, živit interní experty, specialisty na podporu managementu, si mohou dovolit jen velké korporace. To neznamená, že všichni ostatní by se o jejich práci měli ochuzovat, řeč však přichází na specializované odborníky. Dnes, kdy žijeme v módě koučů a koučování jím mají podnikatelé tendenci všem říkat kouči, ale ve skutečnosti jich je mnohem více, a to napříč obory. Abychom mohli efektivně využívat jejich služeb, aby nám mohli být užitečnými, musíme především vědět, který je pro nás správnou osobou, a abychom se takovému rozhodnutí mohli alespoň přiblížit, měli bychom znát jejich metody práce.

 

Malý přehled odborníků

Kouč     

Dnes se pod pojem „kouč“ schová téměř cokoli, správně je to ale specialista na váš rozvoj a pomoc při řešení vašich problémů – ovšem pozor, jen a pouze vašimi vlastními silami. Kouč nerozumí vaši práci, vaší osobnosti, není odborník na váš obor. Jediné co umí, ale zato by to měl umět velmi dobře, je klást vám otázky. Jak být lepší? Co můžete změnit? Co ještě chcete změnit? Na první pohled to vypadá jednoduše, a někdy dokonce nelogicky, ale odpovědí na tyto otázky byste měli sami přicházet k řešení svých problémů, k nalézání rezerv, mezer, k postupu. Vše, co koučováním získáte, vychází z vás osobně, ale kouč vám pomáhá to stimulovat. Koučování je těžká věc a je velmi jednoduché vás prostřednictvím koučovací metody manipulovat, proto vybírejte kouče velmi opatrně a nečekejte, že vyřeší váš problém za vás.  

 

Konzultant

Zatímco kouč neví o problému nic, konzultant by měl všechno, a to z mnoha různých perspektiv. Konzultant k vám přichází vám pomoci, poradit s konkrétním problémem. I on může používat koučovací metodu (třeba my, to také děláme, má-li ale smysl), nicméně to podstatné je, že věci, v níž vám radí, doopravdy rozumí. Z principu věci vyplývá, že konzultant je omezen svým oborem. My tak třeba rozumíme vztahům a vedení lidí, jiní konzultanti se specializují na výrobní procesy, na zavádění systémů kvality, na optimalizaci logistiky, nebo na finance. Je důležité vědět, že úlohou konzultanta není za vás problém vyřešit, ale kvalifikovaně vám s ním pomoci. Veškerá zodpovědnost za rozhodnutí, která učiníte, leží na vás. Kvalitnímu konzultantovi je nutné věřit, a proto sledujte jeho odbornost. Chtějte vědět, jaké metody používá, zda má praxi, zda za ním stojí jeho vlastní literatura. Chtějte ho znát.

 

Lektor

Lektor je učitel. Rozumí určitému tématu (třeba bezpečnosti práce, nebo úpravě písemných dokumentů), a jeho práce spočívá v tom, že vás to naučí. Musí být odborník, ale to nestačí. Musí umět prezentovat, přednášet. Určitě by neměl být nudný, protože nudný lektor vás nic nenaučí. Řada lektorů o sobě uvádí, že je i konzultanty, ale pozor na to, protože mnoho profesionálních lektorů ve skutečnosti nemá s prací konzultantů žádné zkušenosti. Chcete-li využít služby lektora, což prakticky znamená objednat si od něj seminář, chtějte ho znát osobně, protože reference nestačí. Pokud jde o téma hluboce odborné (jak motivovat lidi), chtějte vědět vše, co byste měli o konzultantovi. Pokud jde o téma obecnější (vyhlášky a nařízení), chtějte vidět odbornou certifikaci.

 

Trenér

Lektor učí, trenér trénuje, a to konkrétní dovednosti. Aby je mohl trénovat, musí být tak trochu lektor, tak trochu konzultant. Trenéři mohou být bývalí specialisté ve svém oboru, zřídkakdy jsou to specialisté současní, protože být trenérem je profese sama o sobě, a je velmi těžké jí dělat zároveň s tím, že jste třeba manažer. Při volbě trenéra se řiďte podobnými zásadami, jako u lektora s tím, že ověřte, zda vám vyhovuje jeho osobnost a styl práce, protože jinak je nanic.

 

Mentor

Mentor je člověk, který vám má pomáhat zdokonalovat, jak děláte určité věci. Musí být odborník, a musí mít praxi ve vašem oboru. Mentory se stávají lidé s velkými zkušenostmi, jsou to nejstarší zaměstnanci, kteří jsou díky zkušenosti a praxi schopni vidět věci velmi komplexně. Protože mentora nedělá jen jeho odbornost, ale také osobnost, pak mentorem nemůže být každý. Osobně vám nedoporučuji používat služeb externích mentorů, kteří nesplňují tyto požadavky. Také velmi pochybuji o tom, zda je možné mít mentora externě.

 

Aktivizátor, iniciátor, agregátor, kontemplátor, konstruktor a amalgátor…

Jakož i řada dalších podivných označení jsou vlastní výrobky někdy více, jindy méně odborných osob, které se takto snaží odlišit, vyrůznit ze seznamu výše. Pokud o některém uvažujete, chtějte znát jeho metody, a to přesně, a není-li vám schopen odpovědět, buďte více, než obezřetní.  Pokud označení zavání byť i vzdáleně zdravotnictvím nebo vědou (týmový terapeut, psycholog), žádejte doložení oprávnění používat ho – certifikaci, diplom. Je-li z oblasti mystiky (šaman, guru, čaroděj), doporučuji poslat čarovat jinam.

 

Samozřejmě, že podpůrných profesí existuje mnohem více. Snažil jsem se vybrat takové, se kterými se můžeme setkávat nejčastěji, a rád bych dodal, že je popisuji z pohledu sociologakonzultanta, který v menší míře také lektoruje své vlastní postupy a metody. Neuvádím to zde jako reklamu, nýbrž jako cvičení. Z textu, který jste právě dočetli, totiž přesně víte, co ode mne můžete očekávat. I to, jak si mne „proklepnout“.

 

Vyšlo původně v časopise Byzmag

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520