7. 3. 2016   PhDr. Vojtěch Bednář

Mnoho vedoucích a manažer se obává, že když budou pro své podřízené snadno čitelní, budou brzy obcházeni. Vedoucí pracovník ani manažer ale nejsou vězeňskými dozorci – i když si tak někdy mohou připadat.

Když jedná velká poradenská společnost, která podniká především v tématech finančního řízení a plánování zjišťovala, proč jí odchází vysoce kvalifikovaní odborníci, jednou z odpovědí na tuto otázku bylo, že proto, že chování jejich manažerů a vedoucích je pro ně nepředvídatelné. Zčásti za to mohla firemní kultura a prostředí, které prostě nepřálo nějaké vnitřní konzistenci, zčásti (a určitě nemalé) pak volba konkrétních lidí. Ti zastávali názor, že aby firma udržela maximální výkon, musí být pro své podřízené, členy týmů v podstatě vzato neustálým překvapením.

Pravda je, že jejich „disruptivní“ chování asi určitý benefit v oblasti výkonu přinášelo. Na druhé straně to byly odchody klíčových kompetentních lidí tím, co přimělo manažery přemýšlet nad tím, zda takový přístup je, a nebo není tím ideálním. Firma se poučila, dnes už funguje jinak. Protože ale z podstaty své práce potkává jiné firmy, začala se otázce předvídatelnosti vedení věnovat i u svých klientů. A objevila zajímavá zjištění.

Naprostá většina zaměstnanců na svých nadřízených oceňuje předvídatelné, respektive čitelné chování. Skoro ta stejná většina přitom nemá ráda, pokud je jejich manažer předvídatelný mechanicky – tj. když na každý podnět přesně víme, jak zareaguje. Je to přirozené a souvisí to s potřebou stálosti a potřebou dynamiky – které jsou u většiny lidí vzájemně propojeny.

Pro manažera je za těchto okolností nejvýhodnější, když využívá styl vedení, který dovede čerpat z obou těchto parametrů. Když je předvídatelný ve svých hodnotách, ale ne čitelný v reakcích. Jednoduše řešeno, když víme přesně, jaké názory zastává a jaké hodnoty vyznává, ale konkrétní reakce v konkrétní situaci není věcí pouhého vstupu a výstupu, ale také racionálního zvažování a adaptace na konkrétní stav. Jinými slovy, když u manažera víme, jak myslí, ale nikdy nevíme, co přesně udělá. Můžeme si být ale jisti, že to bude v rámci daných a pevných mantinelů, a že to bude ku prospěchu všem zúčastněným.

Zajímá vás váš styl vedení? Rádi vám jej pomůžeme rozvinout.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520