5. 9. 2016   PhDr. Vojtěch Bednář

Firmy k nám často přicházejí s otázkou, zda manažery koučujeme, a diví se, že ne. Firemní sociolog pomáhá rozvíjet vedení, koučové pomáhají lidem růst. A i když nejsme kouči, někdy s nimi spolupracujeme. Jak to probíhá?

Úlohou poradce Firemního sociologa je pomáhat manažerům a podnikatelům pracovat s lidmi. Učíme je technikám komunikace, vedení nástrojům řízení zpětné vazby, úkolování a mnoha dalším dovednostem. Pomáháme také s řešením problémů, a to ať už na úrovni jednotlivců, tak celopodnikových politik a strategií.

Často jsme konfrontováni s otázkou, zda manažery koučujeme, a bývá překvapením, když řekneme, že ne. Úloha poradce je přinášet do firmy své know-how a pomáhat. Úloha kouče je jiná, kouč rozvíjí klienta – v našem případě manažera – tím, že mu velmi specifickým a přesně zorganizovaným způsobem klade otázky. Tím, že si na ně manažer odpovídá, nachází cestu k řešení problémů i ke svému rozvoji.

Kouč na rozdíl od konzultanta nepřináší do vztahu se svým klientem aktivní know-how. Nemůže nabízet návrhy řešení na základě své erudice a zkušenosti, protože pak už by nebyl koučem, ale stal by se poradcem. Naproti tomu poradce může používat některé z metod koučink, avšak nejde a nemůže jít o stěžejní část jeho práce.

Pokud hledáte rozvoj svých manažerů v konkrétních dovednostech (třeba vedení lidí), pak potřebujete spíše poradce, než kouče. Pokud ale nevíte, kam by se vaše firma či vaši manažeři měli dále rozvíjet a domníváte se, že potřebují inspiraci a nalezení vnitřní motivace pro další cestu, pomůže vám mnohem lépe kouč.

Poradce a kouč dovedou spolupracovat na jednom klientovi, pokud nedochází k překrytí jejich kompetencí – kouč pomáhá hledat cesty, poradce pomáhá se strategiemi a politikami vedení a učí nástroje práce s lidmi. Výsledným efektem je pak synergie – váš manažer dostane to nejlepší z obojího. Problémem naopak je, že v praxi mnoho koučů ve skutečnosti vykonává činnost poradce, často však bez nezbytné kvalifikace a dovedností.

Jak koučink, tak poradenství jsou seriózními nástroji podpory managementu. Vždy je ale potřeba dobře vybírat, kdo vás má podporovat. Koučink zažil v minulých letech období módy, kdy byl koučem skutečně každý i bez nejmenších znalostí metodiky a důvodu koučování. Poradenství, dokonce i manažerské, je zase poskvrněno „finančními poradci“ a zlem Evropských dotací. To ale neznamená, že neexistují kvalitní a seriózní poradci a kouči. Potřebujete-li pomoci, obraťte se na nás. Hledáte-li cestu, dovolte, abychom vám doporučili Ing. Dagmar Urbancovou. 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520