6. 1. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Začíná nový rok a s ním přicházejí nové výzvy. Očekáváme, že pro personální management nebude rok 2020 rozhodně jednoduchým, na druhou stranu, který takovým byl? V dnešním článku se podíváme na největší výzvy, které firmy v oblasti práce s lidmi letos čekají.

Pevné nervy

V každém vánočním a novoročním přání našim klientům, čtenářům a abonentům přejeme pevné nervy. Není to náhodou. Pro úspěšnou práci s lidmi potřebujete pevné nervy více než třeba peníze a rozhodně více než štěstí. Ten, kdo v nepříjemných situacích zachovává klid a směr, je pro ostatní lídr a tímto člověkem byste rozhodně měli být vy.

Nadcházející rok nepochybně nebude jednoduchý. Očekává se celá řada problémů, v některých případech protichůdných. Všechny se dají zvládnout, se všemi se dá pracovat a ze všech vyjde jako vítěz ten, kdo dokáže najít když ne řešení, tak alespoň cestu, a prosadit ji u svých kolegů a podřízených. Samozřejmě je dobře být připraven, základem přípravy je o možných obtížích a výzvách vědět. Následující otázky vnímáme pro rok 2020 jako nejzásadnější pohledem našich klientů a také naší poradenské praxe. Pokud je vnímáte obdobně, se všemi vám dovedeme pomoci.

Nejsou lidé

Na první pohled se může zdát, že problém nedostatku personálu je v současnosti už spíše na ústupu a že se firmy chystají na opačnou situaci, tj. co s lidmi, které máme navíc, ale opak je pravdou. Zatímco doposud však chyběli zaměstnanci především v dělnických a logistických profesích, v letošním roce očekáváme posun nedostatku personálu směrem ke kvalifikovaným zaměstnancům. Z toho poplyne nutná změna v nastavení systému motivace a ohodnocení práce, protože potřeby kvalifikovanějších zaměstnanců a specialistů se od potřeb operátorů výroby liší, a u některých firem také otázka změny celkového personálního brandingu. Nastane-li krize nebo citelnější pokles ekonomiky, budou se firmy navíc muset připravit na situaci, kdy dochází k tzv. personálnímu paradoxu, tedy kdy na jedné straně lidi propouštíme pro nadbytečnost – především z výroby a z nadbytečného THP, a současně nabíráme – do vývoje, inovací a do obchodu. Tento paradox, respektive opatření s nim spojená mohou vést ke konfliktům uvnitř firmy a i na ně se musíme připravit.

 Přebývá nejistota

Pokud jste sledovali novoroční vystoupení ústavních činitelů, patrně víte, že všechno je v nejlepším pořádku a ničeho se netřeba obávat… informace z firem, které máme k dispozici z naší praxe, vypadají poněkud jinak. I když mnoho společností zažilo několik nejlepších let své dosavadní existence, především tam, kde existuje návaznost na německý průmysl, objem zakázek citelně zvolňuje. Nadnárodní koncerny navíc intenzivně pracují na optimalizacích s cílem snížit náklady. Tyto optimalizace ne vždy doléhají až do českých poboček, ale přinejmenším se o nich ví a ví se i to, že samy o sobě mohou být přípravou na mnohem radikálnější kroky v budoucnu. V některých firmách se už začalo s propouštěním a pokud ne přímo s ním, tak s přípravnými pracemi, personálními a kapacitními audity, přesunem části personálu k externím zdrojům zcela jistě. Tyto kroky těžko utajíte před vašimi zaměstnanci, takže vzniká rozpor: jak na tom doopravdy jsme? S rozporem se váže nejistota a z ní plynoucí snížený výkon, náchylnost k chybám, úrazům, snížení výkonnosti zejména v kreativních oblastech a tam, kde se vyžaduje vyšší přidaná hodnota práce. Dá se předpokládat, že tento problém se bude prohlubovat. Pokud přijde výraznější krize, bude nahrazen prostým strachem o pracovní místo a o budoucnost, pokud bude pokles střídmější, respektive nelineární, zůstane v lidech pachuť obav na jedné straně spojená s ujišťováním o „normálním“ stavu ze strany druhé. Pokud pokles nenastane, můžeme si gratulovat.

Tlak na změny a inovace

 Zejména větší firmy měly v uplynulých letech tendenci žít na vlně vzdušných zámků. „Digitalní transformace“, „Holistická optimalizace“ a „Agilní proměna“ (názvy jsem záměrně trochu zkomolil) jsou věci, na které jednoduše nevěříme. Spousta popsaných papírů, prázdných mítinků a pár namotivovaných jedinců versus ignorující většina. Je možné, že v roce 2020 budou některé firmy nuceny tyto plané změny transformovat v reálné, o to však zásadnější; vedené ne potřebou Tornádo Lou „být jiná, lepší“, ale potřebou inovovat výrobky, služby, přijít s novými nápady, zvyšovat zákaznický komfort a, speciálně v případě automotive průmyslu, přežít v prostředí, které se mění způsobem, jež se nám nelíbí, kterému nevěříme, ale který nedokážeme ovlivnit.

V této situaci bude management nucen motivovat své zaměstnance do výkonů, které mohou být nejen jiné než doposud, ale také proti jejich vnitřnímu přesvědčení i dosavadnímu diskursu firmy. Jak zničující tato situace umí být, jsme viděli třeba na příkladu britského parlamentu, který jednoduše nedovedl naplnit vůli občanů, neboť byl složen z lidí, kteří tuto vůli nesdíleli, v praxi pak vidíme, jak evropské automobilky mluví o „elektromobilitě“, přitom jejich snaha je bezzubá a drcena americkým konkurentem, který je jednoduše lepší ve všech ohledech. Nicméně příkladů bychom našli bezpočet. Chtít v této situaci výkon a inovace je… přinejmenším obtížné.

Požadavky versus úspory

Druhá polovina roku 2019 byla v mnoha firmách ve znamená vrcholících požadavků zaměstnanců na zvyšování mezd, benefitů, sociálních jistot. Aktivita odborů byla na maximu, přitom tytéž firmy již signalizují náznaky poklesu. Pokud přijde, nastane střet mezi vysokými personálními náklady na jedné straně a tlakem na jejich masivní snižování na druhé. Pokud můžete, začněte se připravovat již teď, doporučujeme totiž začít nejméně rok před začátkem očekávaného poklesu a tolik času už možná nezbývá. Jakmile dojde na benefity a zejména pevné složky platů, lze očekávat konflikty, nekontrolovatelný odliv pracovníků ke šťastnějším, poruchy výkonnosti a neochotu implementovat změny – pro firmu klíčové. Pokud tomuto stavu nedovedete zabránit, buďte alespoň připraveni a mějte v zásobě dostatečnou paletu opatření.

Zvládneme to – společně

Všechny výše uvedené i další výzvy jistě nejsou příjemné, ale jsou zvládnutelné a vy je zvládnete. Rádi vám pomůžeme s hledáním i prosazením optimální strategie a s prací s lidmi, vašimi zaměstnanci. Tím, co rozhodne, nebude jen ekonomika, ale především váš přístup, připravenost, strategie, osobní nasazení, ochota pracovat a řešit problémy proaktivně. Hledáte-li cestu, kontaktujte nás a pamatujte, že

„Svět patří těm, co se neposerou.“  — Charles Bukowski

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520