27. 1. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Výběrová řízení ve většině společností realizuje specialista nebo člověk se zkušenostmi. Jak ale postupovat v okamžiku, kdy takového člověka nemáme a zároveň s výběry zaměstnanců nemáme zkušenost.

V první fázi výběrového řízení si stanovujeme své cíle, tedy jakou pozici obsazujeme, jaké jsou na ni nároky a jaké kvalifikační předpoklady by měla dotyčná osoba splňovat. Součástí by mělo být i vyjasnění si představ a očekávání od přímého nadřízeného, který má přehled o těchto předpokladech, ale i o dalších kvalitách a osobním přístupu, které by měl dotyčný kandidát splňovat. K zamyšlení a posouzení určitě stojí i složení týmu, který budeme novým člověkem obsazovat i jeho dynamika.

V počátku si připravujeme obsah samotného inzerátu, ten by měl obsahovat několik zásadních bodů. První je informace o nás samotných, jaký typ společnosti jsme, v jakém odvětví působíme a zároveň čím můžeme být pro možné uchazeče zajímaví.

Dále se budeme blíže věnovat samotné pozici. A to primárně jaká je její pracovní náplň. Přiblížíme v jednoduchých bodech, co by dotyčný člověk měl zastávat a co by měl mít na starosti. Zároveň můžeme doplnit i body, které jsou specifické pro naši společnost a odlišují nás od ostatních. Tímto můžete zpřesnit úspěšnost toho, že se Vám přihlásí lidé, kteří o tuto pozici budou mít opravdu zájem a budou mít jasnější představu o samotné práci.

Dále doplníme, co požadujeme, jaké kvalifikační předpoklady a zkušenosti by měl dotyčný člověk splňovat a co vnímáte pro tuto pozici jako důležité. Čím jasněji stanovíte své požadavky, tím zároveň snížíte množství kandidátů, kteří by ve finále nesplňovali kritéria. Zároveň je dobré brát v potaz, abyste si přílišnými podmínkami sami nezavřeli dveře před kandidátem, který by naopak mohl vaši společnost obohatit svými zkušenostmi nebo odborností z jiných oblastí.

V návaznosti na to, je samozřejmě nutné doplnit co danému kandidátovi nabízíte. Nejedná se samozřejmě pouze o finanční a smluvní podmínky, ale také o případné hodnoty a priority, které jako firma zastáváte. Čím se například odlišujete od konkurence nebo zaměstnavatelů v okolí. V dnešní době samozřejmě lidé hledají i v jakém rozsahu jsou benefity nebo podmínky pro Vaše zaměstnance. Zároveň, pokud to vnímáte jako výhodu, tak může uvést o to jaký typ kolektivu jde.

Takto připravený inzerát s uvedenými kontaktními údaji a dalšími doplňkovými informacemi může sloužit jako primární zdroj možných kandidátů. Otázkou vždy zůstává pouze jakým způsobem a jakými komunikačními kanály ho k možným kandidátům doručit.

V dalším pokračování článků se podíváme, jak můžeme číst v životopisech a čeho si můžete všímat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520