1. 3. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Česká vláda přikročila k poměrně razantním krokům proti šíření koronavirové nákazy. I když firmy zatím zůstávají v provozu, lidé jsou vyděšení a stresovaní. Co můžeme udělat, abychom v této situaci své zaměstnance podpořili?

Občané České republiky stráví nejméně následující tři týdny doma; jednou z mála výjimek je práce. Mnoho lidí je nyní stresováno, přetíženo, demotivováno a jejich ochota respektovat autority je z důvodů, které na našem webu nerozebíráme, na rekordně nízké úrovni.

Co mohou zaměstnavatelé; a jejich manažeři, udělat proto, aby podpořili své zaměstnance za časů „lockdownu“?

  • Linioví manažeři jsou základ

Motivace a stabilita našich zaměstnanců leží na bedrech managementu a specificky liniových vedoucích; mistrů, vedoucích oddělení nebo týmů. Tito lidé by měli se svými zaměstnanci trávit čas, ať už reálně či virtuálně v režimu home office. Podřízeným by měli ukazovat a připomínat, že management firmy přes nesnadnou situaci, které čelíme, vede společnost v rámci jasně dané vize a směřování. Současně je důležité ukazovat, že tato vize je, pokud možno, stálá a stabilní, a to přes vnější okolnosti.

  • Snažme se vycházet vstříc

Je velmi pravděpodobné, že omezení povedou k tomu, že část našich zaměstnanců nebude moci vykonávat svou práci tak jako dříve. I když se vládní opatření bezprostředně nedotkla průmyslových společností, výrazně zasahují do života jednotlivců a jejich rodin. Pokud tedy v důsledku „lockdownu“ část našich zaměstnanců nebude moci pracovat tak, jak jsme zvyklí a jak potřebujeme, neměli bychom vůči nim být represivní, ale měli bychom se snažit, je-li to možné, vycházet vstříc. Řada manažerů se v nedávné minulosti dopustila té chyby, že pokud problémy dopadly na jednotlivé lidi, vycházeli jim vstříc, ale pokud se problém týká většího počtu zaměstnanců, začali vůči nim vystupovat negativně a nutit je pracovat. V současnosti jsou ale lidé vystaveni výraznému externímu tlaku a, pokud na ně začneme tlačit z manažerské pozice, mohou přestat pracovat.

  • Neobcházet pravidla

Prioritou každého managementu je udržet svou firmu v provozu přes náročné a negativní okolnosti. Současně bychom ale neměli obcházet nebo ignorovat pravidla nastavená státem. Pokud jsou naši zaměstnanci nemocní, měli by zůstat doma. Pokud se s nemocnými setkali, měli by do karantény. Bude-li zavedeno testování na pracovišti, musíme je dodržovat, a to velmi striktně. Nejde přitom pouze o náš pracovní výkon a o zdraví našich zaměstnanců, ale také o jejich důvěru a ochotu nás respektovat. Snahy o maskování nemocnosti, vyhýbání se karanténním opatřením a podobně jsou v tomto ohledu výrazně kontraproduktivní.

  • Věcná podpora pomůže a potěší

Jeden z nejsnazších a nejlacinějších způsobů, jak podpořit zaměstnance v současné situaci je nabídnout jim věcnou podporu: ochranné pomůcky i pro osobní život, respirátory, nebo třeba možnost nákupu domů. Cokoli, co naše zaměstnance podpoří a usnadní jim život, také výrazně zvýší jejich loajalitu vůči zaměstnavateli a vůči managementu, což je přesně to, co v nesnadné situaci potřebujeme.

  • Motivujte do budoucna

Po našich zaměstnancích potřebujeme a žádáme, aby byli loajální a aktivní, aby dodržovali vše, co se od nich očekává a podporovali nás. Abychom toho dosáhli, potřebujeme jim dát cíl a ideálně motivaci do budoucna. Jak na to? Dobrou cestou může být, pokud našim zaměstnancům přislíbíme odměnu či benefit, až se situace normalizuje; samozřejmě pouze za předpokladu, že budou dodržovat všechny zásady a omezení. Tuto motivaci bychom jim měli připomínat a opakovat.

Současná doba není snadná, ale musíme ji zvládnout. Zaměstnavatelé jsou při zvládání epidemie klíčovým hráčem. Pokud si zachováme zdravý rozum, optimismus a přiměřenou racionalitu, vyjdeme z této krize vítězní a posíleni.

Hledáte cestu, jak v současné době optimálně podpořit vaše zaměstnance? Firemní sociolog je vám k dispozici; kontaktujte nás.

Zaměstnanecký Asistenční Program (ZAP)

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520