29. 4. 2024   Mgr. Petr Hlušička

Konfliktní situace v pracovním prostředí jsou nevyhnutelné a umění řídit své emoce v těchto okamžicích je klíčem k produktivnímu pracovnímu fungování. Už se Vám někdy stalo, že Vám během konfliktu ujeli nervy? Podívejme se na několik doporučení, jak můžete zvládat emocionálně náročné situace v práci.

Ztratili jste někdy během konfliktu sebekontrolu a řekli jste nebo udělali něco, čeho jste později litovali? To se může stát každému, občas se můžeme nechat unést našimi emocemi. Ale co můžeme dělat, když nechceme být ve vleku naší emocionální a fyziologické reakce?

Klíčové informace:

Konfliktní situace jsou běžnou součástí pracovního prostředí a mohou vyvolávat silné emocionální reakce.

Někdy se může stát, že pokud se necháme unést, tak i u naší protistrany může dojít ke spuštění tzv. zrcadlových neuronů, kdy nevědomě začne reagovat podobným způsobem a rozjede se plnohodnotný konflikt.

Udržení klidu a efektivity během konfliktu je klíčem k jejich řešení.

Důležitou součástí zvládání konfliktů je aktivní naslouchání, empatie a schopnost regulovat vlastní emoce.

V okamžiku, kdy se nenecháme ovládnout svými emocemi, ale naopak jsme schopni jednat i pod takovýmto tlakem, tak získáváme kontrolu nejen nad sebou samým, ale z větší části také nad samotnou situací.

Příklad z praxe:

Ve společnosti XYZ se rozhoří spor mezi oddělením prodeje a oddělením vývoje produktu ohledně prioritních funkcí nového softwaru. Vedoucí těchto oddělení se sejdou na schůzce, kde dochází k vášnivé diskuzi. Zatímco vedoucí oddělení prodeje zdůrazňuje důležitost funkcí, které přinesou rychlý návrat investice, vedoucí oddělení vývoje produktu trvá na důrazu na technickou dokonalost a dlouhodobou udržitelnost produktu.

Diskuze se postupně stává stále emotivnější, přičemž obě strany začínají poukazovat na nedostatky druhé strany a hájit svůj názor s velkou emocionální intenzitou. Tato situace nejenže zpomaluje postup práce na projektu, ale také poškozuje motivaci a vztahy mezi členy týmu.

Praktická doporučení:

  • Přiznejte si a označte své emoce

Rozpoznejte a pojmenujte emoce, které právě prožíváte. Tím se vytvoří pocit odstupu, což může usnadnit odpoutání se od intenzivních pocitů. Například říci si "Cítím zlost" pomáhá identifikovat a oddělit emoci od vašich myšlenek.

  • Rozlište své pocity

Buďte konkrétní ohledně svých emocí. Rozlišujte mezi frustrací, smutkem, zlostí nebo zklamáním. Porozumění příčinám každého pocitu může pomoci efektivně řešit konflikt. Zároveň tím, že o svých emocích přemýšlíme, tak oslabujeme jejich vliv na nás.

  • Všimněte si fyzických projevů

Sledujte fyzické signály ve svém těle, jako jsou změny v tónu hlasu, pocit v hrudi nebo žaludku nebo jakákoliv napětí. Tyto signály mohou signalizovat, kdy se necháváte unést a potřebujete se uvolnit.

  • Fyzické uvolnění

Udělejte si přestávky na pohyb, protože fyzická aktivita může vyplavit určité napětí, pomoci znovu aktivovat racionální myšlení a pomoci zpracovat emoce. Zkuste se zdvořile omluvit a navrhnout krátkou přestávku, kávu nebo si běžte odskočit.

  • Praktikujte techniky mindfulness

Použijte úmyslné fyzické akce, jako je klepání prsty nebo ukotvení nohou, abyste se zakotvili a přesměrovali své myšlenky a snížili napětí.

  • Zaměřte se na svůj dech

Soustřeďte se na něco jiného. Například věnujte chvíli svému dechu, pozorujte jeho kvalitu a rytmus.

  • Opakujte uklidňující fráze

Použijte neutrální nebo zklidňující fráze jako "to není o mně", abyste se zakotvili a utlumili projevy emocí ve vaší mysli. Tyto fráze mohou pomoci udržet perspektivu a zaměřit se na řešení konfliktu.

Pro zajímavost velmi zajímavou frází nebo mantrou je tzv. litanie proti strachu, která se objevila i v novém filmovém zpracování Duny od Denise Villeneuva. Při této mantře si zvědomujeme působení této silné emoce na náš organismus a myšlení, cíleně zvědomujeme jeho působení a tím ho oslabujeme.

Zvládání emocí během konfliktu není snadný úkol, ale s pomocí těchto doporučení a strategií můžeme vytvořit podmínky nebo prostředí, díky kterému můžeme získat kontrolu a začít řešit situaci racionálně.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520