28. 4. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Tento typ konfliktu může být velmi destruktivní a snadno se může dostat do negativní spirály, kdy může generovat další komplikace. Vždy ale závisí na přístupu zúčastněných stran. Pokud dokážete konstruktivně komunikovat se všemi zaangažovanými osobami, umíte pracovat s procesem řešení konfliktu, tak můžete naopak z těchto situací vytěžit pozitivní dopady.

V dříve vydaném článku  jsme nastínili, že konflikt, byť je náročný a často může být nepříjemný, lze vnímat jako příležitost k řešení mnoha nefunkčních vztahů či nastavených procesů. Dává nám signál, že daný stav není v pořádku a zúčastněné strany nejsou spokojeny a jsou ochotny pro řešení „něco“ udělat.

To, že jsou zaměstnanci ochotni jít do konfliktu, ukazuje nejenom jejich motivaci, ale zároveň to dává prostor pro řešení. Naopak za nevhodný stav můžeme brát, když věci nejsou v pořádku, ale všichni zavírají oči a nechtějí nic řešit. V takovém případě chybí motivace a vůle věci změnit, což často vede ke stagnaci a následnému rozpadu celé pracovní skupiny.

V okamžiku, kdy dokáží všechny strany konstruktivně komunikovat a hledat řešení daného konfliktu, celek dosahuje rovnováhy a stability, která umožňuje další vývoj. To posiluje skupinu a zajišťuje lepší zvládání jak dalších konfliktů, tak nových výzev či plnění společných úkolů.

Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor.  Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

Ke konfliktům vždy přistupujte aktivně, nezavírejte před nimi oči. Naučte se o nich otevřeně komunikovat a diskutovat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520