17. 2. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Čeká vás nová strategie, ale zaměstnanci se staví na odpor? Obáváte se, že nejnovější vize vašeho managementu nenarazí na úrodnou půdu? Chystají se změny, které půjdou proti srsti zaměstnanců? Základem úspěchu je zachovat klid.

„Zavádí se tady nové věci“ je jedna z nejvíce obávaných vět, kterou lidé napříč obory, kvalifikacemi i platovými tarify velice špatně snášejí. Přesto změny přicházejí a je úkolem managementu, aby je prosadil. Co můžete udělat v situaci, kdy vy sami o nové strategii nerozhodujete, ale právě ono prosazení leží na vašich bedrech? V prvé řadě zachovajte klid.

Lidé jsou ochotni následovat změny jen potud, pokud je ochoten je prosazovat jejich lídr. I když se osobně s novou strategií zcela neztotožňujete, neměli byste dávat před podřízenými najevo váš odpor. Také byste neměli diskutovat otázky, proč se nedaří vůli nadřízeného vedení prosadit, protože byste tím zbytečně posilovali odpor vůči ní. Zkrátka, ať je postup jakýkoli, v prvé řadě je nezbytné, aby si vedoucí pracovník vůči novinkám zachoval integritu, současně je však nesmí prosazovat bezhlavě a rozhodně ne bezohledně.

Pokud jde o komunikaci a prosazení jednotlivých změn, platí zásada, že vždy celé najednou a vždy tak, aby byly nové věci nejen „přikázány“, ale také náležitě vysvětleny. Jak na to si můžete přečíst například zde.  Pokud jsou změny pro zaměstnance nepřijatelné, potřebujeme o něco náročnější, ale více systematický přístup (více o něm se dočtete zde), i pak je ale potřeba zachovat klid a nepřestávat dávat najevo, že i když nám nová strategie třeba není úplně po vůli, jsme ochotni a připraveni ji prosazovat, protože vyplývá z organizace firmy a protože je pro firmu v současnosti nejvhodnějším řešením.

Průběh prosazování a implementace změn bychom měli sledovat a vyhodnocovat průběžně. I drobný krok směrem dopředu je důležitý, častou chybou ale je, pokud jen u drobných kroků zůstaneme a, přestože se daří prosazovat detaily, strategie jako taková se neposouvá dopředu. V takovém případě je velmi pravděpodobně chyba na straně komunikace a leadershipu a podle toho bychom s ní měli pracovat.

Prosazení nové strategie není jednoduché, ale zvládneme ho.  Vždy mějte na paměti, že lidé se chovají paradoxně, a přestože proti něčemu, co máme prosazovat, protestují, staví se na odpor a dělají problémy, ve skutečnosti od nás očekávají to, že budeme strategii prosazovat. Proto v této roli nesmíme selhat.

Potřebujete natrénovat vedoucí pracovníky na prosazování nových strategií? Rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520