Problémy

Existují situace při vedení a managementu lidí, které se v různých podobách opakují, a které tudíž tvoří nejběžnější problémové okruhy řízení vztahů ve firmách. Na této stránce najdete popisy některých z těchto problémů a nástin jejich možného řešení. Všechny informace jsou poskytovány bez záruky a výlučně jako možnosti postupu pro inspiraci a pro úvahu. Problémy průběžně aktualizujeme a přidáváme další.

Demotivace z růstu

30. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma narazila na limity svého růstu, ale zaměstnanci nerozumí ničemu jinému. Jak postupovat?

Lidé nevěří strategii

23. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma A je českou pobočkou nadnárodního koncernu. V současnosti prochází pozvolnou, velmi náročnou a dlouhodobou transformací, která je vedena novou strategií vedení společnosti. Problémem je, že zaměstnanci této nové strategii nevěří.

Problém dvojích pravidel

16. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma A se před několika roky sloučila s firmou B. Sloučení nebylo v dobrém ani ve zlém, ale spíše sňatkem z rozumu, který byl výhodný pro všechny zúčastněné. Dodnes nebylo dokončeno.

Vydírání klíčovým zaměstnancem

9. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Pan A. hrozí tím, že pokud firma zavede již přijaté personální opatření, z firmy odejde. Firma pana A. nutně potřebuje.

Propuštěný odborník

2. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Máme člověka; odborníka s mnohaletou praxí. Tento pán postupně a velmi svědomitě budoval kariéru od úplného začátečníka až po seniorního specialistu; stále v jedné, nadnárodní, firmě.

4 body pro lídry nejen v krizi

16. 10. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Stále více firem se nachází v situaci, kdy jejich zaměstnanci cítí nejistotu. Bude dost práce? Bude na výplaty? Budeme schopni dostát svým závazkům? To nejdůležitější, co zaměstnanci v takové situaci potřebují jsou silní lídři.

Odchod kvůli vztahům na pracovišti

11. 9. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Ze středně veliké obchodní společnosti odchází klíčový zaměstnanec kvůli špatným vztahům na pracovišti. O tom, že jsou špatné ale neměl management ani tušení.

Mezi českými zaměstnanci a zahraničním vedením

19. 6. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Management nadnárodních korporací čelí mnoha specifickým problémům. Jedním z nich je skutečnost, že často stojí mezi dvěma zcela protichůdnými zájmy. Zahraničních šéfů a tuzemských pracovníků.

Jak zvládnout nástupnictví

27. 6. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Přemýšlíte o předání firmy nebo manažerské funkce mladšímu a nevíte kde začít? Poradíme vám.

Zavádění systému a motivace personálu

18. 10. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Informační systém, databáze, logistická aplikace, CRM nebo dokonce SAP. To vše jsou složité systémy, s nimiž musí pracovat uživatelé, kteří je často nechtějí. Jak přesvědčit personál, aby se zaváděním „systému“ neměl problém?


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520